Strona główna » Studia » Techniczne » Budownictwo


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Sposób wykonania instalacji elektrycznej w mieszkaniu M-3

Instalacje elektryczne powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zgodny z wymaganiami norm oraz przepisów z uwzględnieniem różnorodnych wymagani technicznych i innych uw [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:01 , Wyświetleń: 4014 , Ocena: 10.64, Głosów: 251, Autor: tom

Kontrola stanu technicznego budynków

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w na [...]

Dodano: 2008-08-01 16:45:58 , Wyświetleń: 2835 , Ocena: 11.85, Głosów: 215, Autor: GOSIA288

Rodzaje i zastosowanie schodów

Schody1).Zasady kształtowania schodów i pochylni.Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, gdy posadzka ich znajduje się powyżej lub poniżej otaczaj [...]

Dodano: 2008-08-01 16:45:59 , Wyświetleń: 5319 , Ocena: 12.76, Głosów: 247, Autor: GOSIA288

Rodzaje i zastosowanie stropów

Stropy.Strop jest płaskim przekryciem dzielącym budynek na kondygnacje i przekazującym na ściany obciążenia technologiczne oraz ciężar własny. Zadaniem stropu jest ró [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:00 , Wyświetleń: 3268 , Ocena: 12.11, Głosów: 243, Autor: GOSIA288

Fizyka budowli

Wszelkie rozwiązania techniczne w budownictwie są powiązane z naukami przyrodniczymi: fizyką i chemią. Znajomość procesów fizycznych zachodzących w materiałach budowlanyc [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:46 , Wyświetleń: 2276 , Ocena: 11.87, Głosów: 186, Autor: Michalk88

Systemy sieci kanalizacyjnej obecnie wykonywane

Systemy sieci kanalizacyjnej obecnie wykonywane:-System Wavin.-Technologia wykonania.-Uzbrojenie.1. System kanalizacji WAVIN AS.Wychodząc naprzeciw coraz więk [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:48 , Wyświetleń: 2712 , Ocena: 11, Głosów: 211, Autor: Michalk88

Posadowienie budowli

Posadowienie obiektów budowlanych obejmuje nie tylko projektowe rozwiązanie fundamentów, stanowiących najniżej położoną część konstrukcji obiektu, ale także sposób prz [...]

Dodano: 2008-10-01 20:08:51 , Wyświetleń: 2374 , Ocena: 12.51, Głosów: 187, Autor: Michalk88

Materiały budowlane

MATERIAŁY BUDOWLANE-Spoiwa i zaprawy: są to sztuczne materiały wiążące, pochodzenia mineralnego. -Mineralne spoiwa budowlane są to sztucznie wytworzone materiały wi [...]

Dodano: 2008-10-28 11:37:16 , Wyświetleń: 4393 , Ocena: 18.49, Głosów: 193, Autor: Mafej

Parametry pracy żurawi budowlanych

Plik jest zalacznikiem w formacie WORD ponieważ są tam wzory. [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:31 , Wyświetleń: 2297 , Ocena: 14, Głosów: 164, Autor: Mafej

Kondensatory (3)

Pierwszy kondensator został skonstruowany w 1746 roku w laboratorium Uniwersytetu w Lejdzie. Został on wykonany z butli zawierającej wodę, która była połączona drutem z mas [...]

Dodano: 2008-11-09 09:21:35 , Wyświetleń: 2252 , Ocena: 15.09, Głosów: 125, Autor: Mafej

Wykonanie budynku w technologii lekkiego szkieletu stalowego

Przedstawiam Państwu system budowy domu w technologii lekkiego szkieletu stalowego. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne powstały w oparciu o produkowane wysokiej jakości zimn [...]

Dodano: 2008-11-18 11:12:07 , Wyświetleń: 1842 , Ocena: 31.42, Głosów: 61, Autor: Mafej

Tradycyjne drzwi drewniane.

Michał Sikorski Tradycyjne drzwi drewniane 1.Wstęp.Najczęściej stosowanymi materiałami do wykonywania drzwi i wrót są:- Drewno- Stal- Alumin [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:13 , Wyświetleń: 1527 , Ocena: 30.43, Głosów: 46, Autor: Mafej

Metody komputerowe

Metoda Gaussa-Jordana w programie Fortran (dla wtajemniczonych z UZ :) ) [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:52 , Wyświetleń: 1775 , Ocena: 24.39, Głosów: 58, Autor: majka100100

Instrukcja przeciwpożarowa.

KROKI ZAPOBIEGAWCZEKażdy pracownik powinien zasięgnąć informacji na temat zagrożeń pożarowych na jego stanowisku pracy i w najbliższym otoczeniu.Stanowisko pracy po [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:25 , Wyświetleń: 1587 , Ocena: 34.65, Głosów: 42, Autor: majka100100

Izilacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - praca dyplomowa

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodneI.WIADOMOŚCI OGÓLNE O WILGOCI 1.1Skuteczne i trwałe zabezpieczenie obiektu p [...]

Dodano: 2008-12-10 00:34:50 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 25.42, Głosów: 59, Autor: majka100100

Płaszczyzny konstrukcyjne kadłuba

Statek morski stanowi bryłę o kształtach zewnętrznych – zazwyczaj nieregularnych, których jedyną charakterystyką(w znaczeniu geometrycznym) jest fakt, iż płaszczyzna [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:48 , Wyświetleń: 1782 , Ocena: 40.43, Głosów: 41, Autor: majka100100

Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

1.Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest zgodny z prawem o ochronie srodowiska, regulowanym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 i tymczasowym artykulem 4 [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:40 , Wyświetleń: 1656 , Ocena: 54.26, Głosów: 30, Autor: majka100100

Ogólna konstrukcja i i działanie kineskopu

Kineskop, służy do przetwarzania elektrycznego sygnału wizyjnego na obraz świetlny.Zapoznanie się z konstrukcją i działaniem kineskopu ułatwia zrozumienie zasady działania [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:28 , Wyświetleń: 1579 , Ocena: 49.61, Głosów: 32, Autor: elkakida

Mechanika materiałów

Przydatne do Mechaniki budowli [...]

Dodano: 2009-03-15 15:09:36 , Wyświetleń: 1901 , Ocena: 59.62, Głosów: 28, Autor: elkakida

Płyty paździerzowe

Płyty paździerzowe są to płyty wykonane z paździerzy lnianych lub konopnych spojonych ze sobą klejem przy zastosowaniu ciśnienia. Stanowią one materiał zbliżony do płyt [...]

Dodano: 2009-03-18 11:08:12 , Wyświetleń: 1857 , Ocena: 25.5, Głosów: 77, Autor: elkakida

Dachy drewniane

1.1. Wiadomości ogólneDachem nazywamy przekrycie budynku składające się z konstrukcji nośnej, pokrycia i ewentualnie z warstwy izolacji cieplnej. Dach osłania wnętrze b [...]

Dodano: 2009-03-25 21:59:03 , Wyświetleń: 2735 , Ocena: 88.33, Głosów: 26, Autor: elkakida

Tynki szlachetne.

Tynki dekoracyjne ASISOMozaikaStosowany do wnętrz i na zewnątrz (mozaika z kolorowych piasków)Tynk strukturalny, ozdobny, wykonany na bazie żywicy akrylowej. T [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:13 , Wyświetleń: 1655 , Ocena: 40.89, Głosów: 35, Autor: elkakida

Elementy stacji elektroenergetycznej

Wyłączniki ElektroenergetyczneWył. małoolejowe wyposażone są w komory gaszeniowe wypełnione olejem mineralnym a więc rozdzielanie styków wyłącznika odbywa się w ole [...]

Dodano: 2009-04-23 21:39:39 , Wyświetleń: 1482 , Ocena: 43.34, Głosów: 34, Autor: elkakida

Stacje elektroenergetyczne

Stacje elektroener. należą do podstawowych elementów układy elektroenergetycznego.Zadaniem stacji jest rozdział i przetwarzanie energii elektrycznej. Rozróżnia się: [...]

Dodano: 2009-04-23 21:39:40 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 44.17, Głosów: 35, Autor: elkakidawyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Techniczne
Budownictwo Budownictwo
Elektrotechnika Elektrotechnika
Maszynoznawstwo Maszynoznawstwo
Materiałoznawstwo Materiałoznawstwo
Technologia maszyn Technologia maszyn
Termodynamika Termodynamika


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?