Strona główna » Studia » Inne » Turystyka


Atrakcyjność turystyczna gminy KunicePoprzednia praca: Plotki o zwierzętach
Następna praca: Tolerancja (5)Treść: Za tą pracę dostałam 5,mam nadzieje,że komus sie przyda.Pozdrówka.Aga.
Agnieszka Łukasiewicz Legnica, 06-10-2003r.
AWF Wrocław/zaoczne
IV rok, semestr 7,
specjalność: turystyka i rekreacja
PRACA ZALICZENIOWA Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA TURYSTYCZNA POLSKI I EUROPY
TEMAT: Atrakcyjność turystyczna Gminy Kunice
Prowadzący:
dr Kazimierz Klementowski
Wstęp
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY KUNICE
Gmina Kunice położona jest na północny wschód od Legnicy, w obrębie Bloku Przedsudeckiego o charakterze równinnym, z licznymi jeziorami i oczkami wodnymi z epoki polodowcowej.
Powierzchnia - 9. 279 ha
Ludność - 4. 785 mieszkańców
Ilość sołectw - 13
Budżet gminy - 10 988 291 zł
Dochód na jednego mieszkańca – 2 296 zł
Bonitacja gleb:
* grunty orne - 4717 ha
* łąki - 601 ha
* pastwiska - 682 ha
* użytki rolne razem - 64. 03%
* lasy i grunty leśne - 1481 ha – 16. 89%
* wody stojące - 292 ha – 3. 33%
Pierwsza wzmianka o Kunicach znajduje się w dokumentach z 1318 roku. W odległości
2 km od dzisiejszej wsi, nad jeziorem odkryto pozostałości grodziska obronnego kultury łużyckiej z okresu halsztackiego (IX – VII w.p.n.e.), a także cmentarzysko z tego samego okresu położone na południowy zachód od współczesnych zabudowań wsi. Gmina o charakterze rolniczym. Istotny kierunek rozwoju stanowi turystyka. Inwestycje o charakterze ekologicznym są nastawione na stworzenie doskonałych warunków do wypoczynku dla mieszkańców Legnicy i okolic. W ostatnich latach wykonano sieć gazową wysokiego ciśnienia, wybudowano sieć wodociągową, a także uruchomiono nowoczesną centralę telefoniczną.

Naturalne walory krajobrazowe, duża ilość zbiorników wodnych, atrakcyjnych zarówno dla żeglarzy, wędkarzy jak i amatorów kąpieli oraz bogactwo fauny i flory Pojezierza Kunickiego zadecydowały o tym, że Kunice od lat stanowią rekreacyjno-sportowe zaplecze Legnicy. Sprzyjają temu warunki klimatyczne, gdyż obszar Kunic należy do najcieplejszych w Polsce. W ciągu roku liczba dni z przymrozkami nie przekracza stu, a opady atmosferyczne nie są wyższe niż 600 mm. Wiatry zaś wieją przeważnie z kierunków zachodnich i wschodnich.

Wśród kilkudziesięciu zbiorników wodnych znajdują się na tym terenie dwa stosunkowo duże jeziora – Jezioro Kunickie i Jezioro Jaśkowickie. Jezioro Kunickie to największe z jezior podlegnickich. We wschodniej stronie leży Wyspa Mew (1 ha). Ptaki te gniazdowały masowo; ich jajka pobierała ludność na sprzedaż. Mewy porzuciły wyspę w 1950 r., gdy ogień zniszczył siedlisko. Po stronie południowej jeziora na wzniesieniu, które pierwotnie było wyspą, istniał gród kultury łużyckiej. Na przeciwległym brzegu malowniczo rozwinięta wieś Kunice. Jezioro jest największym po Wrocławiu ośrodkiem żeglarstwa na Dolnym Śląsku.

Gmina Kunice zajmuje powierzchnię ok. 88 km, która zamieszkana jest przez ponad 4,5 tys. Mieszkańców w 15 miejscowościach: Kunice, Bieniowice, Golanka Górna, Grzybiany, Jaśkowice, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Pątnów Kolonia, Piotrówek, Rosochata, Spalona, Spalona-Rybin, Szczytniki nad Kaczawą, Szczytniki Małe, Ziemnice.
I WALORY TURYSTYCZNE
1.WALORY KRAJOZNAWCZE
a) środowiska przyrodniczego
W obrębie Gminy leżą trzy jeziora i liczne oczka polodowcowe. Wyspa Mew – chroniony ornitologicznie obszar na Jeziorze Kunickim (95 ha powierzchni) – jest siedziba mewy śmieszki. Jezioro Koskowickie porasta jedno z największych na Dolnym Śląsku trzcinowisk, będące lęgowiskiem ok. 27 gatunków ptaków wodno-błotnych. Spotkać tu można wszystkie gatunki kaczek, występujących w Polsce, kormorany czarne, czaple siwe oraz łabędzie nieme.

Gminę upodobały sobie bociany. Można tu spotkać ich dwa gatunki: bociana białego i bociana czarnego. Według ostatniego spisu (2001) bociany założyły tu 47 gniazd – co jest rekordem na skalę europejską. Zjawisko to związane jest ze zdecydowana poprawą stanu środowiska naturalnego na przestrzeni ostatnich lat.

Kunice okalają torfowiska, na których zaprojektowano ścisły rezerwat przyrody „Torfowisko Kunickie”. Występują tam rośliny rzadko spotykane w innych rejonach jak np. rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistny czy storczyk lipiennik.

Rezerwatem przyrody jest fragment pięknego lasu liściastego z bogatą florą koło Pątnowa legnickiego, który nazywany jest często Puszcza Legnicką. Występują tutaj rzadkie gatunki storczyków m. in. Kruszczyk połabski – występujący tylko w kilku miejscach na Dolnym Śląsku.
b) dóbr kultury
Na terenie Gminy zachowane są do dzisiaj ślady dziedzictwa kulturowego, z których na uwagę zasługują:
·XV-wieczny kościół w Rosochatej z XVII – wieczną polichromią na kolebkowym sklepieniu w nawie kościoła, epitafium piaskowcowym z 1538 r. , nagrobkiem piaskowcowym z 1563 r. I krzyżami pokutnymi w murze cmentarza
·Kościół w Grzybianach z odsłoniętymi w 1978 r. freskami z przełomu XIV-XV wieku
·Kościół w Spalonej z XV-XVI w. z drewnianą polichromową amboną pochodzącą z 1584 r. renesansową chrzcielnicą i krzyżem pokutnym w ścianie z 1607 r.(jedyny przypadek w skali kraju)
·Zespoły parkowo-pałacowe w Kunicach i Rosochatej
Ponadto 124 obiekty budowlane takie jak budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, kościoły oraz cmentarze zaliczone zostały do obiektów o walorach kulturowych.
c) tradycyjnej kultury ludowej
Brak.
d) współczesnych osiągnięć
Kunice mają konkretny, sprecyzowany cel swoich działań i wyznaczone kierunki rozwoju Gmniny:
·Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju budownictwa jednorodzinnego, usług, drobnej wytwórczości
·Rozwój ekologicznej infrastruktury technicznej, która polepszy standard życia mieszkańców oraz zachęci potencjalnych inwestorów do lokowania tu inwestycji
·Od roku 1997 Kunice podjęły kontakty partnerskie z miastem Bruhl w Niemczech. Porozumienie o wzajemnej przyjaźni i współpracy zakłada wspólne rozwiązanie komunalnych problemów, rozwijanie kontaktów instytucjonalno-samorządowych oraz wymianę mieszkańców.
Najatrakcyjniejszymi imprezami kulturalnymi Gminy są:
·Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żeglarskiej z wieloletnią tradycją „Szanty”
·Ogólnopolskie Zawody Kulturystyczne
2.WALORY WYPOCZYNKOWE
Malownicze położenie i dogodny klimat przesądziły o turystyczno-sportowym charakterze Gminy.
Spośród kilkudziesięciu zbiorników wodnych, największe i najbardziej popularne to:
Jezioro Kunickie i Jezioro Jaśkowickie.
JEZIORO KUNICKIE zajmuje obszar 95 ha (pierwotna 150 ha), a jego najgłębsze miejsce to 7 m. malownicze położenie i dobry dojazd do Jeziora Kunickiego przesądziły o jego turystyczno-sportowym charakterze. Na terenach przylegających do południowych brzegów jeziora powstały ośrodki wypoczynku świątecznego zajmujące obszar ponad
6 ha. Można tam wypożyczyć sprzęt wodny (żaglówkę, kajak, deskę surfingową czy łódź motorową), kąpać się na strzeżonym kąpielisku. Ośrodek sportów wodnych Huty Miedzi w Legnicy posiada przystań żeglarską ze sprzętem wodnym, 5 murowanych domków, pole campingowe i własny parking. Liga obrony Kraju i Wodne ochotnicze pogotowie Ratunkowe również posiadają bazę noclegową, prowadza szkolenia płetwonurków i kursy żeglarskie. Od południowych brzegów na usytuowane po północnej stronie jeziora plaże prowadzi bulwar spacerowy, przy którym zlokalizowano punkty widokowe z ławkami i stylowym oświetleniem. Wzdłuż bulwaru funkcjonują bufety i jadłodajnie. Jezioro Kunickie jest również atrakcyjnym łowiskiem dla wędkarzy, a na jego brzegach nie brak spokojnych i zacisznych stanowisk dla amatorów tego sportu. Zawsze mogą liczyć na jakiegoś leszcza, okonia, szczupaka czy sandacza na haczyku, bo te właśnie gatunki ryb występują tu najobficiej.
JEZIORO JAŚKOWICKIE jest oddalone od Jeziora Kunickiego o zaledwie 3,5 km i w dużo mniejszym stopniu wykorzystane dla celów turystycznych. Użytkowane jest głównie przez wędkarzy, wśród których cieszy się duża popularnością.
IINE ZBIORNIKI WODNE – bardzo popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców Legnicy i okolic jest kąpielisko usytuowane w okolicy wsi Spalona i Szczytniki, nad zbiornikami wodnymi powstałymi w wyniku eksploatacji żwirów. Atrakcja tego kąpieliska jest piaszczyste dno i piaszczysta plaża.
Dla ludzi lubiących obcowanie z naturą, godna uwagi jest możliwość obejrzenia rezerwatu przyrody utworzonego z fragmentów lasu liściastego w okolicach Pątnowa Legnickiego, oraz jednego z największych na Dolnym Śląsku trzcinowisk, porastających Jezioro Koskowickie.
Przez teren Gminy Kunice prowadzą popularne szlaki turystyczne oraz trasy spacerowe:
·szlak tatarski
·szlak Cystersów
·szlak dookoła Legnicy
„ Szlak Cystersów” wytyczony został z inicjatywy Rady Europy w celu popularyzacji znaczenia i roli kulturowej spuścizny zakonu Cystersów na obszarze całej Europy. Odcinek tego szlaku na terenie Gminy Kunice wyznaczony jest przez miejscowość Golanka Górna-Spalona-Kunice.
„Szlak dookoła Legnicy” jest trasa spacerową (wyznaczona żółtymi znakami), podzielona na sześć jednodniowych tras-propozycji wycieczkowych, z których trzy prowadzą przez wioski należące do Gminy Kunice.
SZATA LEŚNA
Roślinność pierwotną spotyka się jedynie fragmentarycznie na łąkach, pastwiskach, nieużytkach i w lasach. Terenów leśnych jest bardzo mało, a w południowej części gminy w ogóle ich brak. Mimo to zachowały się obszary cenne ze względów ekologicznych. Są to prawnie chronione odcinki przyrody:
·fragment lasu liściastego na północ od Pątnowa legnickiego – Błyszcz i Ponikwa, Wyspa mew na Jeziorze Kunickim, rezerwat mewy śmieszki
·torfowisko na zachód od Kunic – występują tam rzadko spotykane w innych regionach rosiczka okrągłolistna i lipiennik; obecnie objęcie tego terenu ścisłą ochroną i stworzenie rezerwatu pod nazwą „Bagno Kunickie”
Do interesujących pod względem przyrodniczym należą również tereny podmokłe na południe od cegielni Kunice, obszar bagienny na terenie miejscowości Rosochata oraz fragment doliny Kaczawy.
3.WALORY UZDROWISKOWE
Brak.
4.WALORY SPECJALISTYCZNE
Najważniejsze walory specjalistyczne to między innymi fakt, że:

·Kunice są ośrodkiem rolniczo – przemysłowym z potencjalnymi możliwościami rozwinięcia sektora usług. Bazę ekonomiczna stanowią tu średnie przedsiębiorstwa. Walory przyrodnicze, a w szczególności jeziora i tereny leśne objęte ochroną krajobrazową, stanowią zaplecze do uprawiania sportów wodnych i turystyki.
·Kunice są atrakcyjnym terenem do inwestowania. Piękna przyroda, czysta woda i powietrze, dobra komunikacja, sprawna łączność ze światem, ulgi podatkowe dla inwestorów, to wystarczająco dużo, aby tu zamieszkać i rozwijać działalność gospodarczą. Dla inwestorów przygotowano atrakcyjne propozycje w postaci nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo zarówno mieszkaniowo-usługowe, jak przemysłowe i rekreacyjne.
Jak również :
·Plany budowy autostrady A3 i węzła zjazdowego
·Dostępność wolnych i uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, obiekty przemysłowe, usługowe, handlowe, rekreacyjne, sportowe
·Rozwój ekologicznej infrastruktury technicznej, która polepszy standard życia mieszkańców oraz zachęci potencjalnych inwestorów do lokowania tu inwestycji.
·Dodatkową atrakcja Kunic są działające tutaj dwie szkółki jazdy konnej.

II DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Gmina Kunice leży w województwie dolnośląskim zaledwie 5 km od Legnicy i około 75 km od Wrocławia. Kunice usytuowane są w pobliżu autostrady A4 – 100 km od przejścia granicznego z Niemcami, a w najbliższej przyszłości przez jej teren przebiegać będzie autostrada A3 łącząca północną i południową Europę, z powstaniem której Gmina wiąże nadzieje na dalszy szybki rozwój.
KOMUNIKACJA DROGOWA
Sprawną komunikację umożliwia dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych o łącznej długości 49,5 km; gminnych – o łącznej długości 18,3 km; krajowych – o łącznej długości 6,75 km.
* drogi powiatowe:
-20343 Legnica – Lisowice (8,1 km)
-20348 Jaśkowice Legnickie – Golanka Dolna (3,3 km)
-20349 Rosochata – Piotrówek (1,6 km)
-20350 Dobrzejów – Miłogostowice – Patnów Legnicki (6,9 km)
-20351 Miłogostowice – Bieniowice – Spalona (6,9 km)
-20352 Golanka Górna – Jaśkowice – Rosochata – Grzybiany (9,0 km)
-20353 Legnica – Grzybiany (4,2 km)
-20354 Kunice – Ziemnice (2,3 km)
-20357 Piekary Stare – Kunice – Jaśkowice (7,5 km)

·droga krajowa
-94 Legnica – Prochowice (6,75 km)
Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu z Legnicą oraz rozkładowym kursom autobusów komunikacji miejskiej w Legnicy, Kunice mają połączenie poprzez Legnicę z całym krajem.
MPK Legnica: linia nr 10 (Legnica – Prochowice), linia nr 21 (Legnica – Grzybiany), PPKS – Legnica – Miłogostowice, Legnica – Szczytniki
KOMUNIKACJA KOLEJOWA
Przez teren Gminy przebiegają dwie linie kolejowe: Wrocław – Żagań i Legnica – Kobylin. Od 1992 r. eksploatowane są one wyłącznie w zakresie przewozów towarowych.
III ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE
Malownicze położenie i dobry dojazd do jeziora Kunickiego przesądziły o jego turystyczno – sportowym charakterze. Na terenach przylegających do południowych brzegów jeziora powstały ośrodki wypoczynku świątecznego zajmujące obszar ponad 6 ha. Można tam wypożyczyć sprzęt wodny (żaglówki, kajak, deski surfingowe czy łódki motorowe), kapać się na strzeżonym kąpielisku. Ośrodek Sportów Wodnych Huty Miedzi w Legnicy posiada przystań żeglarską ze sprzętem wodnym, 5 murowanych domków, pole campingowe i własny parking. Liga obrony Kraju i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe również posiadają bazę noclegową, prowadzą szkolenia płetwonurków i kursy żeglarskie. Od południowych brzegów na usytuowane po północnej stronie jeziora plaże prowadzi bulwar spacerowy, wzdłuż którego funkcjonują bufety i jadłodajnie.
Baza noclegowa
Lp.Nazwa ośrodka CampingPole biwakowe PokojeTelefon
1.Klub karawaningu „PIASTUŚ”Kunice, ul. Słoneczna x x(+76)8575001
2.Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Oddział Zakładowy przy Hucie Miedzi LegnicaKunice, ul. Słoneczna 1 d x x(+76)8575476
3.Ośrodek szkolenia i Sportów Wodnych LOKKunice, ul. Słoneczna 3 x x(+76)8575470
4.Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy WOPRKunice, ul. Słoneczna 3 a x x(+76)8575413
5.Ośrodek ZHPKunice, ul. Słoneczna x x
6.Karczma „Staropolska” KuniceKunice, ul. Staropolska 15 x (+76)8575325
Baza gastronomiczna
Lp. NazwaAdres Telefon
1.Restauracja Karczma Staropolska Jarosława i Hektor RayscyKunice, ul. Gwarna 15(+76) 8575325
2.Bar „Mateo”Elżbieta GabrysiakKunice, ul. Słoneczna 9(+76) 8575125
3.Tawerna „U Rybaka”Franciszek PawlakKunice, ul. Słoneczna 3(+76) 8575470
4.Bar „Omega”Jerzy DąbrowskiKunice, ul. Słoneczna 4(+76) 8575364
5.Bar „Gargamel”Szczytniki nad Kaczawą(+76) 8575311
6.Bar „Mini Bar”Ewa PietruszkiewiczPiotrówek 44(+76) 8580324
7.Kawiarnia „Żwirek”Joanna JankowiakSpalona 1b(+76) 8575218
8.Kawiarnia „WOPRÓWKA”Mirosław StępieńKunice, ul. Słoneczna 3a (+76) 8575413
9.Lokal gastronomiczno-kawiarniany „KORTY”Kunice, ul. Witosa 1A
10.PUBMałgorzata WesołowskaRosochata 68a
Podsumowanie
Na podstawie zaprezentowanego przeze mnie materiału dotyczącego Gminy Kunice, należy stwierdzić, że jest to Gmina atrakcyjna turystycznie, a w szczególności dla mieszkańców Legnicy i okolic ze względu na usytuowanie, odległość i dostępność komunikacyjną.
Gmina jest z pewnością przygotowana na przyjęcie gości, którzy oprócz pięknych krajobrazów znajdą tu wszystko, do czego przyzwyczaiła nas cywilizacja: telefony, gaz, wodociągi i prawie wszędzie kanalizacje. Dzięki nim jeziora z terenu Gminy są czyste, powietrze nie jest skażone i łatwo skontaktować się z całym światem.
Jeśli ktoś chce tu spędzić więcej czasu, może liczyć na bezpieczeństwo, wygodę i atrakcyjne formy wypoczynku. Można wypożyczyć sprzęt pływający, konie pod siodło, popływać i połowić ryby. Lubiący spacery znajdą tu ciekawe trasy, a miłośnicy historii i zabytków obejrzą dziedzictwo Gminy.
Dla tych, co zechcą zostać tu na stałe, przygotowano tereny pod zabudowę, pięknie położone, z pełną infrastrukturą oraz tereny inwestycyjne.
Literatura:
1.Wydawnictwo „Stangel” ze Zgierza na zlecenie Urzędu Gminy w Kunicach (2001), broszura „Gmina Kunice”
2.Urząd Wojewódzki w Legnicy – Wydział Kultury i Sportu (1997) „Kultura w legnickiem – przewodnik”
3.Tadeusz Gumiński – Legnicka Oficyna Wydawnicza (1993) „Legnica i okolice – przewodnik”...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 1794 , autor: elkakida , Ocena: 37.34

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Atrakcyjność turystyczna gminy Kunice

Brak podobnych prac w bazie danych.

Losowe teksty z tej samej kategorii

Walory turystyczne miasta Częstochowy
Ekonomia w turystyce i rekreacji
Program jednodniowej wycieczki
Czym jest turystyka kwalifikowana?
Pojęcia z turystyki.
Ekonomia i organizacja turystyki.
Organizacja ruchu turystycznego. Historia Turystyki od 1873 roku
Historia Turystyki od 1873 roku
Atrakcyjność turystyczna gminy Kunice
Kierunki i rodzaje gimnastyki


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Inne
Architektura Architektura
Biologia Biologia
Detektywistyka Detektywistyka
Edukacja europejska Edukacja europejska
Medycyna Medycyna
Rehabilitacja Rehabilitacja
Geologia Geologia
Turystyka Turystyka
Weterynaria Weterynaria

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 37.34.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2009-02-03 21:23:35
⇒Czytano: 1794
Autor: elkakida


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: