Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Marketing


Biznes Plan (3)Poprzednia praca: Pleasures of getting ads sending letters
Następna praca: Słówka zwiazane z hotelarstwem i Turystyką + AlkoholeTreść: 1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.1. Cel sporządzenia planu
Celem niniejszego projektu jest rozszerzenie asortymentu przez firmę „P.Z. METAL” sp. z o.o. o nowy produkt, jakim jest pas gąsienicowy D6 i modernizacja dotychczasowego systemu produkcyjnego.
1.2. Założenia projektowe
Zakup nowej maszyny do wytwarzania ogniw do łańcucha gąsienicowego będącego komponentem pasa gąsienicowego D6
Konieczność dostosowania posiadanej powierzchni produkcyjnej do wytwarzania nowego wyrobu.
Stan zatrudnienia pozostaje na niezmienionym poziomie
1.3. Opis spodziewanych korzyści
Z racji konieczności stosowania specjalistycznych maszyn przy produkcji kompletnych pasów i łańcuchów gąsienicowych, zakład nie miał praktycznie liczących się konkurentów krajowych. W roku 1998 na rynku pojawiły się jednak firmy zachodnie oferujące po atrakcyjnych cenach nowoczesne pasy i rolki gąsienicowe o podziałce (rozstawie sworzni spinających ogniwa pasa) zbliżonej do 171,45 mm (6,75”), a więc wielkości podziałki, jaką charakteryzują się wytwarzane przez zakład pasy D4 – przeznaczone do maszyn, których masa nie przekracza 16 ton. Ponieważ zakład znany jest w swojej branży i mógłby tę znajomość marki wykorzystać zastanawia się nad uruchomieniem produkcji pasów o takiej samej podziałce, ale przeznaczonych dla maszyn, których masa nie przekracza 23 ton. Chce uruchomić taką seryjną produkcję i przystosować do niej swój system wytwórczy. Zwiększyło by to asortyment sprzedaży zakładu i dzięki ustaleniu atrakcyjnych cen, przy jednoczesnym zwróceniu bacznej uwagi na jakość wyrobu, podniosło jego konkurencyjność. Była by to działalność dodatkowa firmy sprzyjająca również lepszemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Firma liczy na zamówienia ze strony swoich stałych odbiorców na sprzedaż pasów jako części zamiennych do już eksploatowanych maszyn (koparki, wiertnice, ładowarki i inne maszyny robocze przemieszczające się na gąsienicach), a także na pozyskiwanie nowych klientów. Pasy D6 mogłyby być również wykorzystywane jako komponenty do produkcji finalnych produktów spółki – minikoparek.
Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia wykazała, że realizacja projektu jest korzystna i przyniesie duże efekty. Szansą dla osiągnięcia jeszcze wyższych zysków jest możliwość skierowania większej części produkcji pasów D6 na rynek wschodni gdzie poziom konkurencji jest stosunkowo niski co pozwoliłoby na zwiększenie jak wcześniej zaznaczono poziomu marży zysku co najmniej o 5%. Z kolei zagrożeniem może być zmiana w koniunkturze kraju i zahamowanie rozbudowy autostrad, które mają w dość dużej części wpłynąć na popyt pasów.
1.4. Opis produktu
Produkt jest elementem gąsienicy maszyn roboczych. Wykonany jest ze stali odpowiednio dobranej do przewidywanego obciążenia.
Potrzeba, jaką produkt zaspokaja: zapewnienie właściwej przyczepności do podłoża maszynom roboczym o wadze do 23 ton, przemieszczającym się na podwoziu gąsienicowym.
W celu dorównania konkurencji i występującym trendom na rynku pasów gąsienicowych zakład uelastycznia swoją produkcję poprzez wprowadzenie większej różnorodności produkcji (bogaty asortyment). Większą jakość i trwałość produkcji zakład zapewnia poprzez lepsze dopasowanie pasa do cięższych maszyn (zwiększenie ogniw, sworzni, tulei).
Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu maszyn produkcja jest zautomatyzowana, przez co obniżają się koszty produkcji.
Krzywa życia produktu
Rysunek 1 Krzywa życia produktu
Umiejscowienie pasa gąsienicowego typu D6 w fazie wprowadzenia na krzywej życia produktu wynika z analizy nowości tego produktu w porównaniu do dotychczasowo produkowanych wyrobów tego typu przez Spółkę Waryński.
Nowy produkt pas D6 różni się od D4 nie tylko większą wytrzymałością (23 tony), ale też technologią produkcji, która przez wykorzystanie maszyn sterowanych numerycznie pozwala na zwiększenie precyzji wykonania jak również jakości produktu, co zgodne jest z trendami występującymi na rynku.
1.5. Misja firmy
Produkować dobre jakościowo produkty, aby w pełni zaspokoić potrzeby swoich klientów i wyprzeć z rynku firmy konkurencyjne.
2. PROFIL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY
2.1. Historia firmy
Firma „P.Z. METAL” jest spółką z ograniczoną działalnością z siedzibą we Wrocławiu. Zakład powstał 01. 01. 1967 r. Jako Zakład Produkcji Części Zamiennych do Maszyn Budowlanych „ZREMB”. Produkowano w nim wtedy proste detale i zespoły do koparek montowanych. W latach 70-tych rozpoczęto produkcję elementów podwoziowych oraz przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych. W połowie lat 80-tych nastąpił dynamiczny rozwój zakładu związany z rozpoczęciem produkcji koparek hydraulicznych oraz dużym wzrostem produkcji pasów i rolek gąsienicowych, głównie na rynek wschodni.
2.2. Produkty firmy
Wśród tych maszyn największą grupę stanowią koparko ładowarki Mikrus, których produkcję rozpoczęto w 1991 roku. Aktualnie Spółka produkuje trzy rodzaje Mikrusów: Mikrus 1, Mikrus 7, Mikrus 12 w tym Mikrus 1 produkowany jest w dwóch typach jako Mikrus 1A i Mikrus 1B.
W roku 1998 dokonano modernizacji Mikrusów w celu dostosowania ich do wymogów Dyrektywy Maszynowej Unii Europejskiej w celu uzyskania prawa do oznaczenia znakiem CE. W 1997 roku Spółka wprowadziła do produkcji ładowacze czołowe Taurusy. Aktualnie są one produkowane w dwóch rodzajach jako: Taurus 5 i Taurus 8. Obecnie trwają sukcesywne prace nad rozszerzeniem oferty przez firmę o ramy do różnych typów ciągników.
2.3. Zatrudnienie
Lp.Grupy pracownikówLata
199920002001
1Bezpośrednio produkcyjni105111122
2Pośrednio produkcyjni182122
3Umysłowi273031
4Ogółem150162174
Tabela 1 Wielkość zatrudnienia w latach 1999 – 2001
Na przestrzeni przedstawionych trzech lat można zaobserwować stały wzrost zatrudnienia, który dotyczy głównie pracowników bezpośrednio produkcyjnych. W tej grupie wzrost zatrudnienia wyniósł w ostatnich trzech latach 11,6% stąd też spółka charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem pracowników bezpośrednio produkcyjnych w stosunku do ogółu zatrudnionych. 85% ogółu zatrudnionych to są pracownicy bezpośrednio produkcyjni.
Wykres 1.Udział poszczególnych grup pracowników do ogółu zatrudnionych (2001r)
3.ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
3.1.Charakterystyka dostawców
Poniżej zostanie przedstawiona charakterystyka wybranych dostawców.
L.p.CzynnikiDostawcy P.Z. „METAL” Sp. z o.o.
Kuźnia „JAWOR”Huta ANDRZEJHuta Stalowa Wola Zakład Hutniczy Sp. zo.o.Huta LUCCHINI Sp. zo.o.Kieleckie Zakłady Farb i Lakierów „POLIFARB”
1Lokalizacja59-400 Jawor
ul. Kuziennina447-120 Zawadzkie k/Opola37-450 Stalowa Wola
ul. Kwiatkowskiego101-949 Warszawa
ul. Kasprowicza13226-120 Bliżyn
ul. Staszica 16
2Podst. działalnośćwytwarzanie odkuwekprzeróbka metali przeróbka metaliprzeróbka metaliprodukcja farb
3Dostarczane produktyodkuwki ogniwrurypręty walcowane
profil walcowanypręty ciągnionefarby i lakiery
4Cechy produktów
i warunki dostawtrwałe
gładkie
brak uszkodzeń
długoletnia współpracatrwałe
wysoka jakość
dogodne warunki dostaw
niskie cenywysoka jakość
trwałe
gładkie
dogodne warunki płatności
długoletnia współpracadobra jakość
trwałe
gładkie
bez uszkodzeń
dogodne warunki dostawróżne kolory
dobra jakość
niskie ceny
długoletnia współpraca
5Ceny produktów [PLN]24,7050,00 za m.b.2,56 za kg.2.56 za kg.3 za 1 l.
6Rodzaj transportusamochodowysamochodowysamochodowysamochodowysamochodowy
Tabela 2 Charakterystyka dostawców
3.2.Charakterystyka odbiorców
NazwaWaryński Excavators sp. z o.o.Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy S.A. Zakład Montażu Maszyn Budowlanych
sp. z o.o.Przedsięb. budowlane Dombud
sp. z o.o.Budomar Przedsiębiorstwo Budowlane Wielobranż.Terra Agrim sp. z o.o.
Lokalizacjaul. Jana Kazimierza 1/29
01-248 Warszawaul. Mechaników 9
44-109 Gliwiceul. Sozanieckiej 2
64-300 Nowy Tomyślul. Leśny Stok 1
80-260 Gdańskul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań
Podst.
działalność (branża)Produkcja
i montaż koparek na podwoziu gąsienicowymProdukcja
i montaż maszyn budowlanychKompleksowe wykonawstwo budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej oraz produkcyjno-usługowychRoboty wodno-kanalizacyjne, ogólnobudowlane, usługi sprzętem ciężkim, roboty drogoweSprzedaż maszyn rolniczych
i części.
Usługi rolnicze
i serwisowe
Zapotrze -bowanie ilościowe
50
10-15
1-5
2-10
2-10
PotrzebyKomponent do produkcjiKomponent do produkcjiCzęść zamienna Część zamiennaPrzedmiot handlu
Tabela 3 Charakterystyka odbiorców
3.3.Charakterystyka konkurencji
Nazwa
Berco
Italtraktor
Caterpiller
Glimat s.c.Przedsiębiorstwo
Produkcji Części ZamiennychHuta Stalowa Wola
Zakład Mechaniczny Sp. z o.o.
Lokali-zacjaPrzedstawiciel na Polskę:
1. Renox s.c.
Olsztyn-Gutowo
ul. Sokola 4
2. oddział Bytom
ul Strzelców Bytomskich 100
3. oddział Wąrowiec
ul. Wiejska 4Via per Modena 182 Castelverto
ItalyPrzedstawiciel na Polskę:
ul. Dożynkowa30
Warszawaul. Towarowa 5
44-100 Gliwiceul. Schenwalda 29
40-619 Katowice-Ochojecul.Kwiatkowskiego1
37-450 Stalowa Wola
Podst. działa-lnośćProdukcja elementów podwoziaProdukcja elementów podwoziaProdukcja małych i średnich koparek, detale i części zamienneKonstrukcje spawane, handelCzęści zamienne dla podwoziaProdukcja dla wojska, maszyny budowlane
Udział w rynku
34 %
19 %
15 %
4 %
4 %
3 %
Produ-kty (asort.)Podzespoły podwoziowe do koparek K-606, K-408, M-250H:
- łańcuchy gąsienicowe
- pasy gąsienicowe D4 i D6
- rolki jezdne,
- wały,
- reduktory obrotu itpPodzespoły podwoziowe do koparek
- łańcuchy gąsienicowe
- pasy gąsienicowe D4 i D6
- rolki jezdne,
- wały,
- płyty itp.
Koparki małe i średnie.
Podzespoły podwoziowe do koparek
-łańcuchy gąsienicowe
-pasy gąsienicowe D4, D6, D8
-Rolki jezdne,
-Wały,
-Reduktory obrotu itp-Płyty,
-Sworznie
-Tuleje,
-Detale,
-Prace na zlecenieDetale podwoziowe do koparek
-Rolki jezdne,
-Wały,
-Płyty,
-Sworznie
-Tuleje,
-Detale,Podzespoły podwoziowe do maszyn roboczych i czołgów
-łańcuchy gąsienicowe
-pasy gąsienicowe
-Rolki jezdne,
-Wały itp.
Cechy użyt-kowe produ-ktuTrwałe, duże zróżnicowanie produktu, łatwość obsługi, wysoka cenaWytrzymałe i trwałe, szeroki asortyment, wysoka cena, łatwość obsługiTrwałość, szeroki asortyment, łatwość obsługi, wysoka cenaŚredni asortyment, łatwość obsługi, przystępna cena.Średni asortyment, niższa trwałość i wytrzymałość, przystępna cena, łatwość obsługiMały asortyment dla klientów indywidualnych, trwałość, wytrzymałość
Wiel-kość prod. rok
900
700
1200
100
110
80
Tabela 4 Charakterystyka konkurencji
3.4. Sformułowanie wniosków
Na podstawie danych można stwierdzić, że firma posiada wielu dostawców, którzy zapewniają dobre jakościowo produkty. Na pierwszy plan wysuwają się dostawcy, z którymi firma współpracuje od wielu lat, co zapewnia wiarygodne dostawy produktów bez uszkodzeń, dobre jakościowo, dogodne warunki dostawy, dogodne warunki płatności.
Oceniając odbiorców można stwierdzić, że są to firmy specjalizujące się w branżach produkcji i montażu maszyn budowlanych, rolniczych i innych o podobnym profilu działalności.
Największe zapotrzebowanie na nowo produkowany wyrób zgłasza „Waryński Excavators”, z którym Spółkę łączą długoterminowe kontakty handlowe. Pasy gąsienicowe będą w tym przypadku wykorzystywane jako komponent do produkcji maszyn roboczych. Pozostałe przedsiębiorstwa zakupują produkt w mniejszych ilościach.
Konkurenci przedsiębiorstwa to przede wszystkim firmy zagraniczne, a ich udział w rynku (trzech najważniejszych) to 34%, 19% i 15%. Pozostałe firmy mają niewielkie udział w rynku, poniżej 5%, są to firmy krajowe. Prezentowana firma ma największy udział w rynku spośród firm krajowych.
3.5. Określenie celów strategicznych oraz wybór strategii
1.Zwiększenie udziału w rynku
2.Poszerzenie rynków zbytu
3.Zwiększenie obrotu firmy
4.Utrzymanie płynności finansowej
5.Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i zadowolenia pracowników
6.Rozwój i szkolenie kadr
7.Utrzymanie wizerunku i prestiżu firmy
8.Zwiększenie asortymentu firmy
9.Pozyskiwanie nowych klientów
10.Obniżenie kosztów produkcji
11.Zautomatyzowanie całościowe produkcji
12.Zastosowanie nowocześniejszych technologii
13.Zwiększenie precyzji wykonania produktu
14.Wyparcie z rynku małych firm konkurencyjnych
15.Wzrost wielkości sprzedaży
16.Utrzymanie dobrych stosunków z klientami
Firma wybrała strategię umiarkowanego rozwoju, czyli stara się ograniczać ryzyko działania.
Nakłady inwestycyjne przeznaczone są na ten rodzaj działalności, który zapewnia wysokie zyski w krótkim czasie.
3.6. Analiza SWOT przedsiębiorstwa
Na podstawie niżej przedstawionej tabeli można wysunąć następujące propozycje zmian strategicznych krótko i długookresowych
1.Zmienić styl zarządzania
szerzej stosować konsultacje z pracownikami oraz kierownikami niższych szczebli, co umożliwi lepsze planowanie, podejmowanie właściwych decyzji, lepszą orientację na sytuację firmy, wychwycenie większych oraz mniejszych potrzeb zarówno firmy, jak i pracowników, poprawę stosunków między ludzkich w firmie oraz poprawę stosunków między kadrą kierowniczą a pracowniczą
udrożnić obieg informacji w przedsiębiorstwie
zatrudnić specjalistów w dziedzinie planowania – wyeliminuje to błędu w procesie decyzyjnych
zreformować strukturę hierarchii zarządzania – zmniejszyć liczbę stanowisk wyższych szczebli kierownictwa, rozdzielając funkcję przez nich wykonywane pomiędzy kierowników poszczególnych brygad. Doprowadzi to do przyspieszenie obiegu informacji, poprawy kontroli procesu produkcyjnego, wyeliminowania zatorów w procesie informacyjnym oraz lepszej orientacji na sytuację przedsiębiorstwa
zastosować współuczestnictwa i współodpowiedzialności kadry za podejmowanie decyzje
2.Opracować plan doskonalenia kadry kierowniczej – wprowadzić różnego rodzaju szkolenia, np. w dziedzinie zarządzania, marketingu, psychologii zarządzania.
3.Rozpocząć i przeprowadzić etap przygotowania kadry do wdrożenia nowej struktury organizacyjnej tak, aby kadra mogła się przygotować do realizacji nowych funkcji.
4.Przeprowadzić analizę racjonalności zatrudnienia – określić wielkość potrzeb kadrowych, zwiększyć liczbę pracowników fizycznych. Dzięki zwiększeniu liczby pracowników czas produkcji ulegnie skróceniu a zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa zostaną w pełni wykorzystane.
5.Zracjonalizować organizacje pracy. Można przeprowadzić to tworząc wyspecjalizowane przedmiotowo grupy, które miałyby wspólny cel produkcyjny. Zespół taki składał by się z określonej liczby samodzielnie lub zespołowo pracujących robotników o zróżnicowanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Liczebność i struktura kwalifikacji członków zespołu byłaby stała i określana przez rodzaj zadań. Zespół taki wykonałby określoną „rodzinę” zadań. Ponieważ produkcja przebiega etapowo, byłoby to dużym ułatwieniem. Grupy wyposażone byłyby w określony zestaw urządzeń i maszyn, wykorzystywanych w danym procesie produkcyjnym. Urządzenia i maszyny rozmieszczone byłyby w przestrzeni zarezerwowanej dla danego zespołu. Wytworzenie wyspecjalizowanych grup niosłoby za sobą wiele korzyści. Skróciłby się czas przygotowania miejsca do pracy dzięki wielozawodowości, co daje w efekcie skrócenie czasu wykonywania. Zwiększyłaby się efektywność wykorzystania urządzeń, skrócił cykl produkcyjny, procedury planowania byłyby prostsze. Uprościłoby się także zarządzanie, a jakość stosunków międzyludzkich uległby znacznie poprawie.
6.Skrócić czas czynności pomocniczych, tworząc specjalną grupę pracowników zajmujących się tylko wyładunkiem oraz załadunkiem produktów. W ten sposób pracownicy zajmują się technologicznymi wykonywaliby swe zadania bez zbędnego odrywania się od pracy. Znacznie skróciłoby to czas całego cyklu produkcyjnego.
7.Otwarcie sekcji współpracy z zagranicą – przyspiesza to szybkość obiegu informacji pomiędzy firmą a klientami zagranicznymi.
8.Wzmocnić egzekwowanie należności we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane firmy. Zastosować naliczenie większych odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności.
9.Uruchomienie biura kompleksowej obsługi klienta wraz z zapleczem technicznym.
10.Zbadać skuteczność reklamy – wybrać i stosować tylko efektywne formy reklamy. Reklamę kierować do określonego segmentu rynku. Zwiększyć reklamę w środkach masowego przekazu.

KRYTERIUM
OCENY
POZYCJAWAŻNOŚĆ
KRTTERIUM
54321I/3pktII/2pktIII/1pkt
PRODUKCYJNE
•Cykl życia produktu
•Proces produkcji
•Środki trwale
•Zaopatrzenie
•Zdolność produkcyjna
•Kadra pracownicza
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ORGANIZACJA
•Kierownictwo
•Kadry
•Wyposażenie
•Struktura organizacyjna
•Organizacja pracy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
FINANSOWE
•Koszty transportu
•Rentowność
X
X
X
X
MARKETINGOWE
•Reputacja firmy
•Udział w rynku
•Odbiorcy
•Dostawcy
•Innowacyjność
•System sprzedaży
•Reklama
•Jakość produktów
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Legenda:
Pozycja : 5 – mocna Ważność kryterium : I - wysoka
4 – średnio mocna II - średnia
3 – neutralna III - niska
2 – średnio słaba Wagi : 5x3 = 15 pkt (max)
1 – bardzo słaba 1x1 = 1pkt (min)
Tabela 5. Ocena poszczególnych czynników przedsiębiorstwa
Mocne stronySłabe strony
•Cykl życia produktu
•Zdolność produkcyjna
•Wyposażenie
•Innowacyjność
•Jakość produktów•zaopatrzenie
•kierownictwo
•kadry
•struktura organizacyjna
•organizacja pracy
•rentowność
•dostawcy
•reklama

Tabela 6. Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa

4. PLAN TECHNICZNY PRODUKTU
4.1.Opis techniczny produktu
Produktem - reprezentantem będzie w niniejszym biznes-planie pas gąsienicowy oznaczony jako 250H-202E-00, o długości 55 ogniw i szerokości płyty gąsienicowej – 700 mm. Jego całkowita masa to 1706 kg.
Produkt dostępny będzie w 9 grupach asortymentowych o parametrach podanych poniżej.
OznaczenieTyp ogniwaLiczba ogniw (1/2)Szerokość płyty (mm)Rozstaw sworzni (mm)Masa (kg)
250H-202A-00D648600171,451345
250H-202B-00D648700171,451490
250H-202C-00D648500171,451201
250H-202D-00D655600171,451541
250H-202E-00D655700171,451706
250H-202F-00D648800171,451633
250H-202G-00D648900171,451777
250H-202H-00D655800171,451871
250H-202J-00D655900171,452036
Tabela 7 Opis techniczny produktu
4.2. Różnice pomiędzy pozycjami asortymentowymi
Pozycje asortymentowe różnią się:
Liczbą ogniw (od 48 do 55)
Szerokością płyty gąsienicowej (od 500 do 900 mm)
Masą produktu (od 1345 do 2036 kg)
Kolorem wyrobu gotowego (wyroby produkowane jako części zamienne są malowane, natomiast przeznaczone na komponent do produkcji maszyn roboczych nie podlegają operacji malowania).
Ilością zużytych do produkcji tulei, sworzni
Lp.Nazwa elementuIlość sztuk na pas
250H-202A-00250H-202B-00250H-202C-00250H-202D-00250H-202E-00250H202F-00250H202G-00250H-202H-00250H-202J-00
1Ogniwo9696961101109696110110
2Tuleja 250H-202.1-03464646535346465353
3Tuleja 250H-202.1-04222222222
4Sworzeń 250H-202.1-05464646535346465353
5Sworzeń 250H-202.1-06222222222
6Pierścień 250H-202.1-07444444444
7Pierścień 250H-202.1-08444444444
8Płyta gąsienicowa 250H-202A-01
48
55
9Płyta gąsienicowa 250H-202B-01
48
55
10Płyta gąsienicowa 250H-202C-01
48
11Płyta gąsienicowa 250H-202F-01
48
55
12Płyta gąsienicowa 250H-202G-01
48
55
12Śruba 250H-202.1-09192192192220220192192220220
13Podkładka192192192220220192192220220
14Nakrętka 250H-202.1-10192192192220220192192220220
15Smar SPT (kg)1,01,01,01,11,11,01,01,11,1
Tabela 8 Zestawienie komponentów do pasów
Produktem - reprezentantem będzie w niniejszym biznes-planie pas gąsienicowy oznaczony jako 250H-202E-00, o długości 55 ogniw i szerokości płyty gąsienicowej – 700 mm. Jego całkowita masa to 1706 kg.

4.3.Schemat montażu

4.4.Produkcja własna a kooperacja
Wszystkie części i podzespoły konieczne do produkcji pasa gąsienicowego wykonywane są przez „P.Z. METAL” sp. z o.o. Spowodowane jest to chęcią lepszego wykorzystania posiadanych maszyn i urządzeń przeznaczonych do tego typu obróbki oraz lepszego obciążenia pracowników bezpośrednio- i pośrednio produkcyjnych.
4.5.Technologia wykonania produktu
W procesie produkcyjnym pasów gąsienicowych D6 wyróżniamy pięć etapów w zależności od sposobu obróbki materiału:
Obróbka skrawaniem
Obróbka plastyczna
Obróbka cieplna
Obróbka cieplno-chemiczna
Operacje pozostałe
4.6.Jednostkowa pracochłonność wykonania produktu
ElementIlośćtjtpzt j.pasat wykonania
pierścień 250H-202.1-0740,080,80,321,12
pierścień 250H-202.1-0840,1150,7340,461,192
tuleja 250H-202.1-0420,2872,120,5742,693
tuleja 250H-202.1-03530,2972,1215,72517,84
sworzeń 250H-202.1-0620,1313,00,2623,262
sworzeń 250H-202.1-05530,1291,256,8378,087
ogniwo1100,15312,916,8329,73
śruba2200,1514,4533,337,75
nakrętka2200,0612,813,47516,275
podkładka2200,1150,925,326,2
płyta550,5627,1830,9138,09
pas gąsienicowy (razem z montażem) 182,25
Tabela 9 Pracochłonność wykonania produktu (w min.)
4.7.Zużycie surowców i materiałów na jednostkę produktu
ElementNazwa materiałuMateriałZużycie jedn.IlośćZużycie Jedno-stka
płytaprofil walcowany35 HM20,100551105,50kg
nakrętkapręt walcowany40HM0,05622012,45kg
ogniwoodkuwka matrycowa40HM 15B28H3,296110362,56kg
śruba pręt ciągniony40HM0,31522069,30kg
podkładkapręt ciągniony450,0202204,40kg
tulejarura ciągniona20G St522,96155162,85kg
sworzeńpręt ciągniony50G3,95055217,25kg
pierścieńpręt okrągły walcowany45U0,23840,95kg
pierścieńpłyta gumowaguma0,04540,18kg
Tabela 10 Zużycie surowców i materiałów na jednostkę produktu
4.8. Zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze
4.8.1. Zestawienie materiałów podstawowych i pomocniczych
Nazwa podzespołuNazwa materiałuGatunek materiałuWymiary z technologiiJedn. miary
OgniwoOdkuwka matrycowa40HM 15B28Hszt.
Płyta Profil walcowany35HM 38kg
Nakrętka Pręt walcowany40HM 38kg
ŚrubaPręt ciągniony40HM 38kg
PodkładkaPręt walcowany45 38kg
TulejaRura ciągniona20G ST5254,5*9,25m
SworzeńPręt ciągniony50G 38kg
Pierścień Pręt walcowany okrągły45U 38kg
Pierścień gumowyPłyta gumowagumakg
Farbal.
Smarkg
Tabela 11 Zestawienie materiałów podstawowych i pomocniczych
4.8.2. Wielkość zapotrzebowania na program roczny
Nazwa podzespołuGatunek materiałuJedn. miaryIlość części na pasZużycie jedn.Roczne zapotrzeb.
(2004 r)
Ogniwo40HM 15B28Hszt.110/96125750
Płyta 35HMkg55/48ok. 251309166,5
Nakrętka 40HMkg220/1920,09664974,908
Śruba40HMkg220/1920,31516222,5
Podkładka45kg220/1920,021030
Tuleja20G ST52m55/482,96153
Sworzeń50Gkg110/963,9550856,25
Pierścień 45Ukg40,238238
Pierścień gumowygumakg40,04545
Farbal.1/2510
Smarkg1,1/1262,5
Tabela 12 Wielkość zapotrzebowania na program roczny
1Zużycie jednostkowe profilu walcowanego z którego produkuje się płytę gąsienicową zależy od szerokości płyty
Roczne zapotrzebowanie na surowce jest zróżnicowane w zależności od rodzaju materiału. Wynika to między innymi z zestawienia sporządzonego w punkcie 4.8.1.
Lp.Nazwa i symbol materiałuJedn. handl.Opak.Roczne zapotrze-bowanie (2004 r)Ilość dni prod.Cena jedn.
[zł]Producent
1Odkuwka matrycowa 40HM 15B28Hszt.Skrzynia drewniana po 100 szt.125750kwartał24,70Kuźnia „Jawor” S.A.
2Profil walcowany 35HMkgLuzem309166,5kwartał1,65Huta Stalowa Wola
3Pręt walcowany 40HMkgLuzem4974,91kwartał2,56Huta Stalowa Wola
4Pręt ciągniony 40HMkgLuzem16222,5kwartał2,56Huta Lucchini Sp.z oo
5Pręt walcowany 45kgLuzem1030kwartał2,56Huta Stalowa Wola
6Rura ciągniona 20G ST52mLuzem53kwartał50,00Huta „Andrzej”
7Pręt ciągniony 50GkgLuzem50856,25kwartał2,56Huta Lucchini Sp.z oo
8Pręt walcowany okrągły 45UkgLuzem238kwartał2,56Huta Stalowa Wola
9Płyta gumowa kgLuzem45kwartał1,76Gumoplast
10Farbal.Beczka 10l, 50l, 80l50rok4,3„Polifarb” Kielce
11SmarkgBeczka 20kg, 50kg, 80kg262,5kwartał2,5PDM Augustów
Tabela 13 Roczne zapotrzebowanie na surowce
Są to standardowe opakowania dla odkuwek (100 szt.), które są sprzedawane też w liczbie mniejszej zgodnie z wymaganiami klienta.
4.9.Zapotrzebowanie na czynniki produkcyjne dla poszczególnych procesów
4.9.1.Zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia technologiczne, pracowników bezpośrednio produkcyjnych oraz powierzchnię produkcyjną i pomocniczą
Na podstawie przedstawionego wcześniej zostawienia pracochłonności wykonania poszczególnych operacji składających się na proces produkcyjny pasów D6 zgrupowanych w zależności od maszyn na jakich poszczególne operacje są wykonywane zostanie obliczony czas potrzebny do wyprodukowania rocznego programu produkcyjnego w roku 2004.
Lp.
Rodzaj
obróbkiCzas wykonanianPPiNi250H-202A-00250H-202B-00250H-202C-00
tpztjwskaź.przel. "w"Pi'P'Niwskaź. przel. "w"Pi'P'Niwskaź. przel. "w"Pi'P'Ni
1Toczenie12,8158,24771,051421,00,89763,7061142,90,89763,7061428,60,89763,7061142,9
2Frezowanie0,833,5774,4088,00,8973,90270,00,9524,14298,60,9434,10077,3
3Szlifowanie1,308,3579,65193,00,8908,586152,80,8908,586191,00,8838,520150,5
4Wiercenie17,008,64725,64512,80,95724,536469,60,95924,584589,40,95724,540469,7
5Cięcie2,5124,47726,98539,60,88523,881422,70,88723,929530,60,88023,750418,0
6Obr. cieplna2,2026,01728,21564,20,88324,899439,70,88324,899549,60,88324,899439,7
7Piaskowanie0,100,7770,8717,40,8870,77213,70,8870,77217,10,9200,80014,7
8Obróbka plastyczna0,502,5873,0861,60,8932,75649,20,8932,75661,50,8952,76049,4
9Przeciąganie0,503,3573,8577,00,8893,42260,80,8893,42276,10,8893,42260,8
10Montaż i operacje końcowe
0,35
4,12
7
4,47
89,4
0,921
5,9564
109,7
1,005
6,500
163,3
0,924
5,980
110,5
Tabela 14 Czasy wykonania poszczególnych operacji technologicznych
Lp.Rodzaj
obróbki250H-202D-00250H-202F-00250H-202G-00250H-202H-00
wskaź. przel. "w"Pi'P'Niwskaź.przel. "w"Pi'P'Niwskaź. przel. "w"Pi'P'Niwskaź. przel. "w"Pi'P'Ni
1Toczenie0,99670,7773172,20,91865,2401796,70,95267,6501932,11,03273,3302270,3
2Frezowanie0,9724,230185,00,9754,240124,00,9984,340129,91,0854,720153,6
3Szlifowanie0,9088,760357,90,8988,670233,60,7126,870146,71,0139,780297,2
4Wiercenie0,97124,8801087,10,96624,760717,50,97925,100737,21,07027,440880,8
5Cięcie0,91424,6701014,70,89824,230652,80,91424,650675,91,03027,780858,4
6Obr. cieplna0,91425,7801060,30,88324,899659,60,88324,899659,61,05229,670936,4
7Piaskowanie1,0230,89041,00,9310,81022,60,9540,83023,81,0800,94030,5
8Obróbka plastyczna0,9372,890121,90,8952,76074,10,8952,76074,11,0413,210100,2
9Przeciąganie0,9563,680158,30,8893,42291,30,8893,42291,31,0313,970122,8
10Montaż i operacje końcowe0,9776,320277,90,9586,200178,20,9776,320185,21,0456,760211,9
Tabela 15 Czasy wykonania poszczególnych operacji technologicznych dla pasów
Lp.Rodzaj
obróbki250H-202J-00
wskaź.przel. "w"Pi'P'Ni
1Toczenie1,04974,552346,116653
2Frezowanie1,1244,89164,91091
3Szlifowanie1,07810,4336,32059
4Wiercenie1,11428,56954,56419
5Cięcie1,04628,22885,55998
6Obr. cieplna1,06730,11963,86273
7Piaskowanie1,1260,9833,1214
8Obróbka plastyczna1,0503,24102,1694
9Przeciąganie1,0704,12132,3871
10Montaż i operacje końcowe1,0796,98225,91552
Tabela 16 Czasy wykonania poszczególnych operacji technologicznych dla pasa 250H-202J-00

Wykorzystując obliczoną powyżej pracochłonność dla poszczególnych grup operacji dla całego programu produkcyjnego planowanego na rok 2004 obliczono poniżej liczbę potrzebnych maszyn, pracowników i powierzchnię produkcyjną.
Maszyny
Przy obliczaniu maszyn posłużono się wzorem:

Gdzie:
Fem – efektywny fundusz czasu pracy maszyny, który wynosi 2021 godz./rok
Pracownicy bezpośredni
Przy obliczaniu liczby pracowników bezpośrednio produkcyjnych posłużono się wzorem:
gdzie:
Fer – efektywny fundusz czasu pracy robotnika, który wynosi 1765 godz./rok
Powierzchnia
Przy obliczaniu powierzchni produkcyjnej posłużono się wzorem:
gdzie:
Wm – jednostka powierzchni stanowiska roboczego danego typu, które zostało określone na podstawie istniejących już stanowisk
Powierzchnia pomocnicza
Obliczona powierzchnia produkcyjna wynosi 51,5 m2
Do obliczenia powierzchni pomocniczej posłużono się wzorem:
Pp = l x Ppr [m2], gdzie
l - wskaźnik wielkości powierzchni pomocniczej, l = 0,4.
Pp = 20,6 m2
Łączna obliczona powierzchnia produkcyjna i pomocnicza wynosi 72,1 m2.
4.9.2.Procesy magazynowania
Przedsiębiorstwo z racji swej branży dysponuje dużą ilością różnego rodzaju magazynów.
Magazyny będące własnością zakładu można podzielić na magazyny bezpośrednio związane z wytwarzaniem wyrobów, przez które przewijają się surowiec oraz komponenty do produkcji, magazyny z narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do pracy oraz zbiorniki surowców, które są niezbędne do produkcji. Oprócz tego istnieje skład złomu, dokąd przewożone są odpady produkcyjne.


elementy charakt.MAGAZYNY
hutniczytechnicznydetali do mont.zbytukooperacjiSkład złomuwydziałowe
rodzaj składow. materiałuprofil i pręt walcowany
pręt ciągniony
pręt okrągły walcowany
rura ciągniona
odkuwka matrycowaNarzędzia do:
montażu
malowania
czyszczenia
konserwacjiWykonane komponenty i części produktów
płyta gumowaGotowe produkty-pasy gąsienicoweMaszyny i urządzenia prod. oraz produkty z kooperacjiOdpady produkcyjne: ścinki, wióryCzęści do montażu po odbytych operacjach w komórkach prod.
Mag. maszyny i urządzeniawózek widłowy spalinowy (1)
wózek platformowy (1)przyrząd diagnostyczny (1)
twardościomierz Brinella (1)
narzędzia do montażu, malowania, czyszczeniawózek widłowy elektryczny (1)
wózek widłowy spalinowy (1)Maszyny i urządzenia prod.--
Powierzchnia [m2]1600306070230055030
L. pracownik.11111-1
Rodzaj budynkuPomieszczenie nie ogrzewane, zamknięte, na zewnątrz hali prod.Wewnątrz hali prod,
ogrzewanyWewnątrz hali prod,
ogrzewanyWewnątrz hali prod,
ogrzewanyPomieszczenie zamknięte, nieogrzewaneObiekt otwarty, nieogrze-wanyWewnątrz hali prod,
ogrzewany
Tabela17. Zestawienie magazynów
4.9.3. Procesy transportowe
Rodzaj i ilość materiałuŚrodek transportuL.
sztukZakres transportuIlość pracown.Rodzaj pomieszczenia
RodzajIlość
40HM
45
20G St52
50G
45U
guma
farba
smar5000
250
15
13000
60
15
15
80
Jelcz
1Od dostawcy do przedsiębiorstwa (magazyn hutniczy)
2Garaż
Wózek platformowy
Wózek spalinowy widłowy1
1Z samochodu do magazynu hutniczego
1Magazyn hutniczy
Wózek platformowy
Wózek spalinowy widłowy1
1Z magazynu hutniczego na halę produkcyjną do stanowisk roboczych
1Magazyn hutniczy
półfabrykaty
Ilość potrzebna do produkcji w danym dniuWózek widłowy spalinowy
Wózek widłowy elektryczny
1
1Pomiędzy stanowiskami roboczymi
1Hala produkcyjna
Wózek widłowy spalinowy
Wózek widłowy elektryczny
1
1Ze stanowisk roboczych do magazynów wydziałowych
1Hala produkcyjna
Wózek widłowy spalinowy
Wózek widłowy elektryczny
1
1Z magazynów wydziałowych do stanowisk roboczych
1Hala produkcyjna
Wózek widłowy spalinowy
Wózek widłowy elektryczny
1
1Ze stanowisk roboczych do magazynu detali
1Hala produkcyjna
wyroby gotowe szt.
1Wózek widłowy spalinowy
1Z magazynu montażu do samochodu (ekspedycja)
1Magazyn wyrobów gotowych
1Jelcz1Z zakładu do odbiorcy2Garaż
Tabela 18 Zestawienie operacji transportowych
5.PLAN ORGANIZACYJNY
5.1. Struktura organizacyjna
Wprowadzenie do produkcji pasów D6 nie wymaga zatrudnienia nowych pracowników w wyniku tego iż produkcja ta zastępuje inny dotychczas produkowany produkt.
Rysunek 2 Struktura produkcyjno-administracyjna
5.2. Kryteria oceny jakościowej firmy i poziomu kierownictwa
CHARAKTERYSTYKA FIRMY I TENDENCJE ROZWOJUPOZIOM KIEROWNICTWA FIRMY I JEGO POSTAWA
Elementy ocenyPkt.ocenaElementy ocenyPkt.ocena
1. Historia firmy (istnienie):
a)5 lat i dłużej
b)2 – 5 lat
c)1 – 2 lata
d)rozpoczęta działalność
5
2
1
0
7. Wykształcenie:
a)wyższe
b)średnie
c)podstawowe
2
1
0

2. Ogólne wrażenie z oglądu firmy:
a)zdecydowanie korzystne
b)korzystne
c)mieszane
d)niekorzystne
5
2
0
-2
8. Doświadczenie zawodowe w branży:
a)5 – 6-cio letnie i dłuższe
b)1 – 5 lat
c)brak doświadczenia
2
1
0

3. Występowanie tytułów egzekucyjnych:
a)nie
b)sporadycznie, małe kwoty
c)tak
0
-3
-5
9. Doświadczenie w zarządzaniu firmą:
a)5-cio letnie i dłuższe
b)1 – 5 lat
c)brak doświadczenia
2
1
0

4. Czy w okresie istnienia firmy miał miejsce rozwój:
a)wyraźny, dynamiczny
b)umiarkowany
c)stagnacja
d)regres
5
3
0
-3
10. Przedsiębiorczość „szefa” firmy:
a)wysoka
b)przeciętna
c)niska
5
3
0

5. Ocena „biznes planu” firmy:
a)dobry (realny, kompletny, aktualny)
b)wymaga uzupełnień
c)wątpliwy
5
2
0
11. Opinia środowiska o kliencie:
a)bardzo dobra
b)dostateczna
c)brak opinii
d)zła
4
1
0
-5

6. Poziom marketingu:
a)wysoki
b)przeciętny
c)niski
5
2
0
12. Jakość dokumentów firmy:
a)profesjonalna, wysoka
b)poprawna
c)budząca wątpliwości
d)obarczona licznymi błędami i nieścisłościami
5
3
0
-5

13. Terminowość w realizacji zobowiązań:
a)terminowe dotrzymywanie zobowiązań
b)potknięcia z przyczyn natury obiektywnej
c)„nowy” klient
d)niedotrzymywanie terminów
2
0
0
-10

14. Wiarygodność udzielanych informacji:
a)pełne, rzetelne informacje
b)informacje rzetelne niepełne
c)informacje nieścisłe, sprzeczne
d)informacje świadomie zafałszowane
3
0
-5
-20

Tabela 19 Kryteria oceny jakościowej firmy i poziomu kierownictwa
6. PLAN FINANSOWY
6.1. Nakłady inwestycyjne
Cykl życia projektu:
•Początek projektu01.09.2001
•Koniec projektu31.12.2005
Łącznie (miesięcy): 64
Ceny przyjęte w analizie:stałe na dzień 01.01.2000
Przyjęta wartość stopy dyskontowej:11%
6.2. Nakłady na środki trwałe, przedprodukcyjne wydatki kapitałowe i wartość kapitału obrotowego netto
Zestawienie nakładów na środki trwałe, przedprodukcyjne wydatki kapitałowe i wartość kapitału obrotowego w poszczególnych latach i kwartałach przedstawione jest w poniższych tabelach.

Lp.Rodzaj nakładuNakłady w poszczególnych miesiącach \ kwartałach \ latach [zł.]Nakłady ogółem [zł]
200120022003200420052006
IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.
I.Maszyny i urządzenia:
1Wytaczarka wyspecjalizowana200.000--------200.000
2Wózek widłowy spalinowy-3.000-------3.000
3Wózek widłowy elektryczny-3.500-------3.500
Łącznie:200.0006.5000000000206.500
Tabela 21 Nakłady inwestycyjne
L.p.Rodzaj nakładuNakłady w poszczególnych miesiącach \ kwartałach \ latach [zł.]Nakłady ogółem [zł]
200120022003200420052006
IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.
I.Koszty wykonania opracowań projektowych
1Założenia konstrukcyjne1.500--------1.500
2Założenia technologiczne2.000--------2.000
3Założenia ergonomiczne500--------500
4Założenia ekonomiczne500--------500
5Business plan3.500--------3.500
II.Koszty łączności i podróży służbowych1.500500-------2.000
III.Przygotowanie i szkolenie załogi1.000200-------1.200
IV.Koszty uruchomienia maszyny i przekazania jej do eksploatacji-700-------700
Łącznie:10.5001.400000000011.900
Tabela22.Przedprodukcyjne wydatki kapitałowe
lp.Rodzaj aktywówMin. pokrw dn.Wspobr. m-cZapotrzebowanie w zł. na środki obrotowe przez procent wykorzystania zdolności produkcyjnych
20012002200320042005
IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV
8%8%12%12%12%12%18%18%16%16%24%24%100%100%
IBieżące aktywa
ANależności82350,8082350,80123526,20123526,20123526,20123526,20185289,30185289,30164701,60164701,60247052,4024705210293841029384
BZapasy
1.Materiały do produkcji
Odkuwka matrycowa 40HM 15B28H 900,3350882,0050882,0076323,0076323,0076323,0076323,00114484,50114484,50101764,00101764,00152646,00152646636025636025
Profil walcowany 35HM900,3340809,9840809,9861214,9761214,9761214,9761214,9791822,4591822,4581619,9681619,96122429,93122429510124510124
Pręt walcowany 40HM900,331018,861018,861528,291528,291528,291528,292292,442292,442037,722037,723056,583056,5812735,7712735,77
Pręt ciągniony 40HM900,333322,373322,374983,554983,554983,554983,557475,337475,336644,746644,749967,109967,1041529,6041529,60
Pręt walcowany 45900,33210,94210,94316,42316,42316,42316,42474,62474,62421,89421,89632,83632,832636,802636,80
Rura ciągniona 20G ST52900,33212,00212,00318,00318,00318,00318,00477,00477,00424,00424,00636,00636,002650,002650,00
Pręt ciągniony 50G900,3310415,3610415,3615623,0415623,0415623,0415623,0423434,5623434,5620830,7220830,7231246,0831246,08130192130192
Pręt walcowany okrągły 45U900,3348,7448,7473,1173,1173,1173,11109,67109,6797,4897,48146,23146,23609,28609,28
Płyta gumowa 900,336,346,349,509,509,509,5014,2614,2612,6712,6719,0119,0179,2079,20
Farba3600,0812,0012,0018,0018,0018,0018,0027,0027,0024,0024,0036,0036,00150,00150,00
Smar900,3310,5010,5015,7515,7515,7515,7523,6323,6321,0021,0031,5031,50131,25131,25
2Produkcja w toku1302208,002208,003312,003312,003312,003312,004968,004968,004416,004416,006624,006624,0027600,0027600,00
3Wyroby gotowe2154416,004416,006624,006624,006624,006624,009936,009936,008832,008832,0013248,0013248,0055200,0055200,00
CGotówka w kasie5696,0096,00144,00144,00144,00144,00216,00216,00192,00192,00288,00288,001200,001200,00
Łącznie aktywa bieżące196019196019294029,83294029,83294029,83294029,83441044,75441044,75392039,78392039,78588059,67588059813272813272
IIBieżące pasywa
AZobowiąz.30153474,545347480211,8280211,8280211,8280211,82120317,73120317,73106949,09106949,09160423,63160423350000350000
Kapitał obrotowy142545,34142545213818,02213818,02213818,02213818,02320727,02320727,02285090,69285090,69427636,03427636463272463272
Przyrost kapitału obrotowego1425450,0071272,670,000,000,00106909,010,00-35636,340,00142545,340,0035636,260,00
Tabela 21. Kapitał obrotowy
L.p.Rodzaj nakładuNakłady w poszczególnych miesiącach \ kwartałach \ latach [zł.]Nakłady ogółem [zł]
200120022003200420052006
IV kw.I kw.II kw.III kw.IV kw.
1.Środki trwałe w tym:
Maszyny i urządzenia:
Wytaczarka wysp.200.000--------200.000
Wózek widłowy spalinowy-3.000-------3.000
Wózek widłowy elektryczny-3.500-------3.500
2.Przedprodukcyjne wydatki kapitałowe
Koszty wykonania opracowań projektowych
Założenia konstrukcyjne1.500--------1.500
Założenia technologiczne2.000--------2.000
Założenia ergonomiczne500--------500
Założenia ekonomiczne500--------500
Business plan3.500--------3.500
Koszty łączności i podróży służbowych1.500500-------2.000
Przygot. i szkolenie załogi1.000200-------1.200
Koszty uruchom maszyny i przek. jej do eksploatacji-700-------700
3.Przyrost kapit. obrotowy-142.5450,0071272,670,0053454,5035636,3435636,260,00
Łącznie210.500150.4450,0071272,670,0053454,5035636,3435636,260,00
Rezerwa sumy poz. 1-321.05015.0440,007.127,260,005.345,453.563,633563,620,00
Nakłady ogółem231.550165.4890,0078399,930,0058799,9539199,97139199,970,00
Tabela22.Nakłady ogółem
6.3. Koszty produkcji w systemie produkcyjnym
LpRODZAJ KOSZTÓW20012002200320042005
IkwII kwIII kwIV kw
Procent wykorzystania mocy produkcyjnych (przez pasy D6)
0,8%
0,8%
1,2%
1,2%
6%
8%
10%
10%
I.KOSZTY FABRYCZNE
1Materiały i surowce973609736014604014604073014097353012169101216910
2Robocizna13001300195019509730129801622016220
3Koszty wydziałowe29598295984439744397221961295953369939369939
4Koszty ogólnozakładowe14799147992219922199110981147977184970184970
SUMA kosztów fabrycz.1430571430572145862145861072812143044017880391788039
II.KOSZTY OPERACYJNE
5Koszty finansowe:
odsetki--------
6Amortyzacja7237,57237,57237,57237,528950289502895028950
SUMA 5 i 6
* bez amortyzacji00000000
* z amortyzacją7237,57237,57237,57237,528950289502895028950
III.KOSZTY PRODUKCJI
* bez amortyzacji1430571430572145862145861072812143044017880391788039
* z amortyzacją150294,5150294,5221823,5221823,51101762145939018169891816989
Tabela 23. Koszty produkcji w systemie produkcyjnym
Koszty fabryczne równają się kosztom operacyjnym, ponieważ firma nie ponosi kosztów ogólno-administracyjnych.
W firmie nie występują koszty finansowe gdyż firma nie zaciągnęła żadnego kredytu jak także nie posiada akcji innych przedsiębiorstw.


6.3.1.Koszty robocizny
Lp.Grupy pracownikówLiczba
zatrud-nionychWysokość wynagrodzenia [zł]Ubezpieczenia społeczne [zł]Dodatki rocznieŁącznie
rocznie
Mies.rocznieMies.rocznie
1.Pracownicy bezpośrednio prod.108000960003760451208000149120
2.Pracownicy pomocniczy 17008400329394870013048
Razem1187001044004089490688700162168
Tabela 24. Koszt robocizny
Pracownicy produkujący pasy gąsienicowe wykonują operacje związane z tą produkcją tylko przez 10% swojego czasu pracy dotyczy to oczywiście roku 2004, gdzie produkcja wprowadzanych wyrobów jest największa i jednocześnie wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładu osiąga 100%. Stąd też przy ustalaniu kosztów całkowitych produkcji pasów D6 uwzględnia się tylko 10% kosztów robocizny. Podobnie jest w innych latach.
6.3.2.Zużycie energii
Lp.
Odbiornik energiiMoc znamionowa
[KW]Efekt. fundusz
pracy [h/rok]Wskaźnik
Wykorz.Zużycie energii
[KWh]
1.Maszyny i urządzenia
Tokarka kłowe lekkie TUD50 x10003,520210,1721216,6
Frezarka uniwersalna FWR40J3,520210,01177,8
Szlifierka bezkłowa SBB753,520210,021148,5
Wiertarka promieniowa lekka GRV553220210,066266,8
Piła tarczowa BTC50220210,062250,6
Piec elektryczne komorowe PEK4A120210,065131,4
Piaskarka 120210,0024,0
Wytaczarka ściśle specjalistyczna LKB217720210,00799,0
Przeciągarka 7B652,520210,00945,5
Maszyna do mycia WM1120210,01632,3
2.Oświetlenie
Pomieszczenia produkcyjne220210,1404,2
Pomieszczenia socjalne i biurowe0,217650,0520,2
Razem:2697,0
Tabela 25 Zużycie energii
Przy obliczaniu kosztów zużycia energii został uwzględniony współczynniki wskazujące na poziom wykorzystania poszczególnych maszyn przy produkcji wprowadzanych wyrobów. Mały udział pasów D6 w całkowitej produkcji firmy został też uwzględniony przy obliczaniu kosztów oświetlenia. Efektywny fundusz czasu pracy maszyn wynosi 2021 godzin.

6.3.3.Amortyzacja
LpNazwa maszynyWartość podstawowa
w złStawka amortyzacyjna
%zł
1Wytaczarka wyspecjalizowana200.0001428.000
2Wózek widłowy spalinowy3.00015450
3Wózek widłowy elektryczny3.50015525
Razem:28.950
Tabela 26. Amortyzacja
Środki trwałe zamortyzowano metodą liniową zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Z dnia 24 stycznia 1997) z ostatnimi zmianami z 1-go stycznia 2001.

6.4.Cena fabryczna produktów i wielkość wpływów ze sprzedaży
Lp.RokI kw '01II kw '01III kw '01IV kw '01
Pozycja/asortymentjednostkaCena
jednost. w [tys. zł.]Wielk.
sprzed.Przychód
ze sprzed.
[tys. zł.]Wielk.
sprzed.Przychód
ze sprzed.
[tys. zł.]Wielk.
sprzed.Przych.
ze sprzed.
[tys. zł.]Wielk.
sprzed.Przychód
ze sprzed.
[tys. zł.]
1250H-202A-00szt.11,60
2250H-202B-00szt.13,3010133
3250H-202C-00szt.12,45
4250H-202D-00szt.12,85
5250H-202E-00szt.13,80569569
6250H-202F-00szt.13,8010138
7250H-202G-00szt.12,9010129
8250H-202H-00szt.14,2010142
9250H-202J-00szt.14,70573,515220,5
Razem15211,51519825353,515211
Tabela 27. Przychody ze sprzedaży.
Lp.Rok2002200320042005
Pozycja/ asortymentjednostkaCena
jednost. w [tys. zł.]Wielk.
sprzed.Przychód
ze sprzed.
[tys. zł.]Wielk.
sprzed.Przychód
ze sprzed.
[tys. zł.]Wielk.
sprzed.Przych.
ze sprzed.
[tys. zł.]Wielk.
sprzed.Przychód
ze sprzed.
[tys. zł.]
1250H-202A-00szt.11,6015174,0020232,0020232,0020232,00
2250H-202B-00szt.13,3020266,0020266,0025332,5025332,50
3250H-202C-00szt.12,4510124,5020249,0020249,0020249,00
4250H-202D-00szt.12,8530385,5040514,0045578,2545578,25
5250H-202E-00szt.13,8015207,0030414,0020276,0020276,00
6250H-202F-00szt.13,8020276,0020276,0030414,0030414,00
7250H-202G-00szt.12,9020258,0025322,5030387,0030387,00
8250H-202H-00szt.14,2010142,0030426,0030426,0030426,00
9250H-202J-00szt.14,7010147,0025367,5030441,0030441,00
Razem1501980,002303067,002503335,752503335,75
Tabela28. Przychody z różnych pozycji asortymentowych
Ceny fabryczne zostały ustalone na podstawie kosztu jednostkowego powiększonego o stopę zysku i zweryfikowanego po uwzględnieniu cen produktu w firmach konkurencyjnych. Cena rynkowa produktu jest bardzo istotnym czynnikiem przy szacowaniu cen pasów, która w głównym stopniu ogranicza maże zysku, stąd przyjęto ją na poziomie 25%. Ceny rynkowe wahają się od 11 do 17 tys. zł. u producentów zagranicznych. Przy szacowaniu ceny pasów D6 analizowano konkurentów produkujących pasy o podobnych parametrach i podobnej jakości.


6.5.Źródła i koszty finansowania i eksploatacji projektowanego systemu.
Lp.Źródło finansowaniaWielkość środków
finansowych w zł.Warunki finansowe
I.Kapitały własne
1.Kapitał zapasowy231.550Wpłata 1: 2001.12.01
II.Zysk całego przedsiębiorstwa165.450Wpłata 2:2002.01.01
ŁĄCZNIE397.000
Tabela 29 Źródła i koszty finansowania i eksploatacji projektowanego systemu.
Cała inwestycja będzie finansowana przez kapitał własny spółki, której dobra kondycja finansowa pozwala na to. Potrzebne środki zostaną wydzielone z kapitału zapasowego firmy, którego stan na rok 1999 zamknął się sumą 502,3 tys. zł. i zysku – stan na dzień 31.12.1999 850,1 tys. zł. Skala przedsięwzięcia jest stosunkowo nie wielka w stosunku do całej działalności firmy, a korzyści znaczące jak wynika z poniższych analiz stąd zarząd spółki powinien się zgodzić na wydzielenie wymaganej kwoty z kapitału zapasowego jak także z zysku.


6.6.Strumienie przepływu zasobów pieniężnych
LpPozycja rodzajowa2001I kw
02II kw
02III kw
02IV kw
022003200420052006
XII m-c
WPŁYWY PIENIĘŻNE OGÓŁEM [ZŁ]
1.Kapitał własny231550165450
2.Kredyty
3.Przychody ze sprzedaży2115001980003535002110001980000306700033357503335750
4.Finansowanie krótkookresowe
5.Inne przychody
SUMA WPŁYWÓW2315503769501980003535002110001980000306700033357503335750
WYDATKI PIENIĘŻNEOGÓŁEM [ZŁ]
1.Środki trwałe 2000006500
2.Przedprodukcyjne wydatki
kapitałowe 105001400
3.Przyrost aktywów bieżących1425450,0071272,670,0053454,535636,3435636,260,00
4.Fabryczne koszty produkcji1430571430572145862145861072812143044017880391788039
5.Spłaty rat kredytów
6.Odsetki od kredytów
7.Podatek dochodowy23365,4415384,0418939,560239045,2448258,7423381433359,1
8.Dywidendy
9.Inne koszty
SUMA WYDATKÓW210500316867,4158441304798,32145861365312191433522470562221398
NADWYŻKA / DEFICYT2105060082,5639558,9648701,74-3586614687,8115266510886941114352
SKUMULOWANE SALDO PIENIĘŻNE2105081132,56120691,5169393,3165807,3780495193316030218544136206
Tabela 30. Strumienie przepływu zasobów pieniężnych
6.7.Mierniki oceny finansowej opracowanego rozwiązania projektowego
L.pPozycja rodzajowaIV kw 01
200220032004
20052006
1 kwII kwIII kwIV kw
WPŁYWY PIENIĘŻNE [ZŁ]
1.Przychody ze sprzedaży2115001980003535002110001980000306700033357503335750
SUMA WPŁYWÓW0,02115001980003535002110001980000306700033357503335750
WYDATKI PIENIĘŻNE [ZŁ]
1.Środki trwałe 2000006500
2.Przedprodukcyjne wydatki105001400
kapitałowe (bez odsetek)
3.Przyrost kapitału obrotowego netto1425450,0071272,670,0053454,535636,3435636,260,00
4.Fabryczne koszty produkcji1430571430572145862145861072812143044017880391788039
5.Podatek dochodowy23365,4415384,0418939,560239045,2448258,7423381433359,1
SUMA WYDATKÓW210500316867,4158441304798,22145861365311,71914335,042247056,262221398
SALDO PIENIĘŻNE NETTO (NCF)-210500-10536739558,9648701,77-3586614688,31152664,961088693,741114352
SKUMULOWANE SALDO PIENIĘŻNE-210500-315867-276308-227607-231193383495,591536160,552624854,23739206
Współczynnik dyskonta dla r=11%1,00,90090,81160,73120,65870,59350,53460,48160,4339
Wartość zdyskontowana netto dla r=11%-210500-94925,532106,0535610,73-2362,1364817,506616214,688524314,905483517,3
Skumulowana wartość zdyskontowana
netto dla r=12%-210500-305426-273319-237709-240071124746,667740961,3551265276,261748794
NPV dla r=12%1748794
IRR 53,60676
Tabela 31. Obliczanie wartości zaktualizowanej netto i wewnętrznej stopy zwrotu.
NPV >0, z tego wynika, że projekt jest efektywny. Zdyskontowane na jeden moment (01.12.00) korzyści z eksploatacji zaprojektowanego systemu przewyższają nakłady na uruchomienie produkcji.
IRR = 53%, zatem jest ona wyższa o 42% od stopy oprocentowania lokat w banku. Z tego wynika, że projekt jest korzystny. O wiele bardziej opłaca się zainwestować kapitał w to przedsięwzięcie niż ulokować go na koncie.
Nakłady na realizację projektu są ponoszone przez pierwsze dwa kwartały i główna ich wartość przypada na IV kwartał 2000 roku co jest związane z zakupem głównej maszyny do produkcji pasów D6 . Punkt zwrotu występuje już w czwartym kwartale 2001 roku (w pierwszym okresie eksploatacji systemu), czyli wpływy ze sprzedaży w tym okresie zaczynają przewyższać poniesione koszty.
Okres zwrotu nakładów kapitałowych wyznacza moment, w którym skumulowane wielkości zdyskontowanych strumieni gotówki przyjmują wartości dodatnie. Wartość ta wynosi:
PB = 1 rok i 7 m-ce
6.8.Wskaźniki oceniające osiągnięte rozwiązanie projektowe
W celu ocenienia poziomu opłacalności przedstawionej inwestycji posłużono się wskaźnikami rentowności, które wskazują na stopień zysku możliwy do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo i wskaźnikami płynności bieżącej, których wartości wskazują na zasoby firmy co do realizacji jej podstawowej działalności (realizacja zobowiązań bieżących).
wskaźnik rentowności kapitału własnego
zysk netto
kapitał własny
Jest to wskaźnik bardzo ważny z punktu widzenia właścicieli firmy, których interesuje jaki zysk przyniesie zainwestowany przez nich kapitał własny.
wskaźniki płynności
środki obrotowe
zobowiązania bieżące
Wskaźniki płynności mówią o zdolności do zaspokajania zobowiązań w jakimś terminie.
aktywa bieżące - zapasy
zobowiązania bieżące
Ten wskaźnik nie powinien być mniejszy niż 1,2, gdyż ważne jest, aby firma posiadała aktywa bieżące o dużej płynności (gotówka, należności).
wskaźnik rentowności przychodów
zysk brutto
przychody
Wskaźnik rentowności przychodów jest ważny dla zarządu firmy ze względu na to, że informuje o wielkości wydobytego zysku z działalności przedsiębiorstwa.
6.9.Szanse, zagrożenia i stopień ryzyka osiągniętego rozwiązania projektowego.
Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia wykazała, że realizacja projektu jest korzystna i przyniesie duże efekty. Szansą dla osiągnięcia jeszcze wyższych zysków jest możliwość skierowania większej części produkcji pasów D6 na rynek wschodni gdzie poziom konkurencji jest stosunkowo niski co pozwoliłoby na zwiększenie jak wcześniej zaznaczono poziomu marży zysku co najmniej o 5%. Z kolei zagrożeniem może być zmiana w koniunkturze kraju i zahamowanie rozbudowy autostrad, które mają w dość dużej części wpłynąć na popyt pasów.
Realizacja projektowanego przedsięwzięcia jest bardzo efektywna, stanowi dobrą lokatę kapitału, zatem projekt należy wprowadzić w fazę realizacji.
SPIS TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW
Tabela 1 Wielkość zatrudnienia w latach 1999 – 2001.........................................................
4
Tabela 2 Charakterystyka dostawców...................................................................................
5
Tabela 3 Charakterystyka odbiorców ...................................................................................
6
Tabela 4 Charakterystyka konkurencji .................................................................................7
Tabela 5 Ocena poszczególnych czynników przedsiębiorstwa.............................................11
Tabela 6 Analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa................................................12
Tabela 7 Opis techniczny produktu ......................................................................................13
Tabela 8 Zestawienie komponentów do pasów ....................................................................15
Tabela 9 Pracochłonność wykonania produktu (w min.)......................................................17
Tabela 10 Zużycie surowców i materiałów na jednostkę produktu .......................................18
Tabela 11 Zestawienie materiałów podstawowych i pomocniczych .....................................18
Tabela 12 Wielkość zapotrzebowania na program roczny ....................................................19
Tabela 13 Roczne zapotrzebowanie na surowce ...................................................................20
Tabela 14 Czasy wykonania poszczególnych operacji technologicznych..............................21
Tabela 15 Czasy wykonania poszczególnych operacji technologicznych dla pasów............22
Tabela 16 Czasy wykonania poszczególnych operacji technologicznych dla pasa
250H- 202J-00.......................................................................................................
23
Tabela 17 Zestawienie magazynów........................................................................................27
Tabela 18 Zestawienie operacji transportowych....................................................................29
Tabela 19 Kryteria oceny jakościowej firmy i poziomu kierownictwa..................................31
Tabela 20 Nakłady inwestycyjne............................................................................................33
Tabela 21 Przedprodukcyjne wydatki kapitałowe..................................................................33
Tabela 22 Kapitał obrotowy...................................................................................................34
Tabela 22 Nakłady ogółem ....................................................................................................36
Tabela 23 Koszty produkcji w systemie produkcyjnym.........................................................37
Tabela 24 Koszt robocizny.....................................................................................................38
Tabela 25 Zużycie energii .....................................................................................................38
Tabela 26 Amortyzacja...........................................................................................................39
Tabela 27 Przychody ze sprzedaży.........................................................................................40
Tabela 28 Przychody z różnych pozycji asortymentowych....................................................41
Tabela 29 Źródła i koszty finansowania i eksploatacji projektowanego systemu.................42
Tabela 30 Strumienie przepływu zasobów pieniężnych.........................................................43
Tabela 31 Obliczanie wartości zaktualizowanej netto i wewnętrznej stopy zwrotu..............44
Wykres 1 Udział poszczególnych grup pracowników do ogółu zatrudnionych (2001r)......
4
Rysunek 1 Krzywa życia produktu.......................................................................................
2
Rysunek 2 Schemat montażu..................................................................................................16
Rysunek 2 Struktura produkcyjno-administracyjna...............................................................
30
SPIS TREŚCI
1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.1. Cel sporządzenia planu............................................................................................1
1.2. Założenia projektowe...............................................................................................1
1.3. Opis spodziewanych korzyści..................................................................................1
1.4. Opis produktu..........................................................................................................2
1.5. Misja firmy..............................................................................................................3
2. PROFIL I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY
2.1. Historia firmy...........................................................................................................3
2.2. Produkty firmy.........................................................................................................3
2.3. Zatrudnienie.............................................................................................................4
5. ZAŁOŻENIA PLANU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
5.1.Charakterystyka dostawców....................................................................................5
3.2. Charakterystyka odbiorców.....................................................................................6
3.3. Charakterystyka konkurencji...................................................................................7
3.4. Sformułowanie wniosków.......................................................................................8
3.5. Określenie celów strategicznych oraz wybór strategii............................................ 8
3.6. Analiza SWOT przedsiębiorstwa...........................................................................9
6. PLAN TECHNICZNY PRODUKTU
6.1. Opis techniczny produktu.......................................................................................13
6.2. Różnice pomiędzy pozycjami asortymentowymi...................................................13
4.3. Schemat montażu....................................................................................................16
4.4. Produkcja własna a kooperacja..............................................................................17
4.5. Technologia wykonania produktu..........................................................................17
4.6. Jednostkowa pracochłonność wykonania produktu................................................17
4.7. Zużycie surowców i materiałów na jednostkę produktu........................................18
4.8. Zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze....................................18
4.8.1. Zestawienie materiałów podstawowych i pomocniczych............................18
4.8.2. Wielkość zapotrzebowania na program roczny...........................................19
4.9.Zapotrzebowanie na czynniki produkcyjne dla poszczególnych procesów..........21
4.9.1. Zapotrzebowanie na maszyny i urządzenia technologiczne, pracowników
bezpośrednio produkcyjnych oraz powierzchnię produkcyjną
i pomocniczą..............................................................................................
21
4.9.2. Procesy magazynowania..............................................................................26
4.9.3. Procesy transportowe...................................................................................29
5. PLAN ORGANIZACYJNY
5.1. Struktura organizacyjna........................................................................................


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 3892 , autor: Mafej , Ocena: 24.27

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Biznes Plan (3)

Biznes Plan (6)


Losowe teksty z tej samej kategorii

Badania rynku
Definicje z marketingu
Marketingowa rola opakowania.
Strategie konkurencji przedsiebiorstw
Cena, jako element mixu marketingowego
Marketing ściąga ok!!!
Modyfikacja procesu sprzedaży osobistej
Metody badań marketingowych
Istota marketingu bankowego
Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 24.27.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-11-03 10:08:21
⇒Czytano: 3892
Autor: Mafej


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: