Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Marketing


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Ściąga z marketingu

Dobor proby moze być losowy lub nielosowy. Dobor losowy jednostek do badan ma miejsce wtedy gdy kazda jadnostka wchodzaca w sklad zbiorowosci objetej badaniem ma taka sama szanse [...]

Dodano: 2008-10-06 17:42:59 , Wyświetleń: 3221 , Ocena: 26.08, Głosów: 112, Autor: Michalk88

opis stanowiska pracy (2)

I. Opis stanowiska pracyII. Charakterystyka personalnaIII. Ogłoszenie prasowe1.Formalna nazwa stanowiska: Dyrektor handlowy firmy „Levi’s”- Pol [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:39 , Wyświetleń: 3127 , Ocena: 32.12, Głosów: 91, Autor: Michalk88

badanie marketingowe dla wybranej firmy „Sklep Skarbonka”

SPIS TREŚCI:Wprowadzeniestrona1Historia sklepustrona1Lokalizacja sklepustrona2Jakość obsługistrona2 Badamy jakość, cenę, produktstrona3Celestrona3

Dodano: 2008-10-17 19:25:38 , Wyświetleń: 3364 , Ocena: 40.61, Głosów: 66, Autor: Michalk88

badania marketingowe -ściaga

INFORMACJA jest to wiadomość rozszerzająca wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Jest to więc wiadomość o zdarzeniach, czynnościach, procesach czy zjawiskach.Podział [...]

Dodano: 2008-05-26 23:17:31 , Wyświetleń: 7939 , Ocena: 9.86, Głosów: 483, Autor: tom

Zagadnienia ogólne z marketingu

Marketing – (ang) działalność gospodarcza polegająca na określaniu potrzeb, kształtowaniu produktu, tworzeniu i utrzymywaniu popytu, ustalaniu polityki rynkowej, finans [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:41 , Wyświetleń: 2906 , Ocena: 36.19, Głosów: 76, Autor: Mafej

Zachowanie nabywców a kształtowanie marketingu-mix.

·MARKETING-MIX·POLITYKA PRODUKTU·DECYZJE CENOWE·KSZTAŁTOWANIE DYSTRYBUCJI·PROMOCJA·ZNACZENIE PRODUKTU A MARKETING-MIX [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:40 , Wyświetleń: 2532 , Ocena: 38.59, Głosów: 63, Autor: Mafej

Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń

Nie da się ukryć, iż to zwiększenie efektywności pracy jest główną (jeśli nie jedyną) przyczyną organizowania szkoleń oraz uzasadnieniem sensu ich istnienia. Żadna fir [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:31 , Wyświetleń: 2612 , Ocena: 28.7, Głosów: 78, Autor: Mafej

Wpływ reklam na dzieci.

Dzieci w wieku przedszkolnym nie rozumieją jeszcze istoty reklamy. Wierzą, że reklamy mówią prawdę, są więc bardzo podatne na ich perswazję. Dzieci traktują reklamę jak [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:04 , Wyświetleń: 2459 , Ocena: 35.78, Głosów: 72, Autor: majka100100

Wizerunek mężczyzny w reklamie (alkoholi, papierosów, kosmetyków).

Funkcjonowanie dzisiejszego życia gospodarczego w dwudziestym pierwszym wieku jest nie do pomyślenia bez reklamy. Istnieją na naszym rynku gałęzie, takie jak np.. przemysł ko [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:14 , Wyświetleń: 4383 , Ocena: 60.41, Głosów: 45, Autor: Mafej

Towar

Towar - produkty przeznaczone do sprzedaży. Ruch towaru od miejsca ich wytworzenia do miejsca spożycia nazywamy obrotem towarowym. Handel to gałęź gospodarki narodowej, ale ta [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:00 , Wyświetleń: 3956 , Ocena: 27.21, Głosów: 132, Autor: Michalk88

Techniki psychologiczne w reklamach

Dlaczego producenci reklam wpływają na podświadomość człowieka oraz chcą kierować jego świadomością?Można przyjąć, iż żyjemy w dobie reklamy, nawet rynek kultur [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:46 , Wyświetleń: 3514 , Ocena: 53.44, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Sytuacja strategiczna Polkomtel S.A. oraz proponowane strategie rozwojowe tej firmy

Sytuacja strategicznaPolkomtel S.A.orazproponowane strategie rozwojowetej firmySpis treści:1. OPIS FIRMY.32. KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU.53. SYTU [...]

Dodano: 2008-09-13 14:58:19 , Wyświetleń: 3167 , Ocena: 35.24, Głosów: 100, Autor: Michalk88

System motywacyjny (1)

MOTYWACJA [łac.], proces regulacji psych. nadający energię zachowaniu i ukierunkowujący je na osiągnięcie jakiegoś celu; także względnie trwała tendencja (dążenie) do p [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:39 , Wyświetleń: 3597 , Ocena: 38.98, Głosów: 87, Autor: Mafej

Symbole w reklamie

Plan pracy Wstęp1.Symbole 2.Model FCB3.Opisy użycia symboli w przykładowych reklamach tworzących nawyk:a)Bellab)Fetac)Jogobella firmy Zottd)Aqua [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:45 , Wyświetleń: 3338 , Ocena: 37.74, Głosów: 89, Autor: Mafej

Strategie marketingowe

Podstawowa przesłanka wyboru i formułowania strategii marketingowej są wyniki wszechstronnej analizy przedsiębiorstwa w konkretnym otoczeniu gospodarczym i społecznym. Analiza [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:54 , Wyświetleń: 2537 , Ocena: 48.11, Głosów: 46, Autor: elkakida

Strategie konkurencji przedsiebiorstw

WstępKażda firma konkurująca w danym sektorze ma strategię konkurencji, sformułowaną świadomie lub wynikową. Strategia może być celowo opracowana w toku procesu plano [...]

Dodano: 2009-02-13 10:19:49 , Wyświetleń: 2192 , Ocena: 64.63, Głosów: 26, Autor: elkakida

Spółki (2)

Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególno [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:00 , Wyświetleń: 3628 , Ocena: 27.19, Głosów: 104, Autor: Michalk88

Specyfika zarządzania marketingowego na rynkach dóbr przemysłowych.

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCHZnaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zale [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:49 , Wyświetleń: 2304 , Ocena: 26.37, Głosów: 82, Autor: majka100100

Segmentacja rynku (3)

POJĘCIE I ROLA SEGMENTACJI RYNKUGłównymi siłami sprawczymi są; wzrost liczby konsumentów, zmiany siły nabywczej ludności, zróżnicowane fundusze swobodnej decyzji oraz [...]

Dodano: 2009-03-15 15:06:58 , Wyświetleń: 3253 , Ocena: 38.44, Głosów: 51, Autor: elkakida

Segmentacja rynku (2)

Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami. Mogą się oni różnić w swoich wymaganiach, sile nabywczej, geograficznej lokalizacji [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:52 , Wyświetleń: 4674 , Ocena: 15.6, Głosów: 252, Autor: Michalk88

Segmentacja rynku (1)

„SEGMENTACJA RYNKU OKREŚLENIE RYNKU I KRYTERIÓW SEGMENTACJI DLA WYBRANEGO PRZYKŁADU”.SEGMENTACJA RYNKU.Marketing zaczyna się przed podjęciem decyzji o dzia [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:49 , Wyświetleń: 3975 , Ocena: 41.66, Głosów: 73, Autor: majka100100

Sciaga - pojęcia

Rynek jest to ogół stosunków wymiennych zachodzących pomiędzy sprzedającymi i kupującymi.Przedmiotem rynku czyli przedmiotem wymiany są dobra ekonomiczne; wyroby gotowe, su [...]

Dodano: 2008-05-26 23:17:33 , Wyświetleń: 6536 , Ocena: 9.66, Głosów: 329, Autor: tom

SPOSOBY OCENY POZIOMU I MOŻLIWOŚCI ZMIAN KONKURENCYJNOŚCI

Trudno jednoznacznie wskazać, co stanowi źródło sukcesu firm. Odpowiedzi może być tak wiele jak organizacji, które go osiągnęły. Czasami powodzenie zapewnia genialny pomy [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:10 , Wyświetleń: 2869 , Ocena: 47.95, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Rola i znaczenie Public relations w przedsiębiorstwie handlowym.

Spis treści:1)Wstęp.....42)Definicje Public Relations .....63)Czym nie jest Public Relations? .....103.1. Public Relations a marketing .....103.2. Public Rela [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:55 , Wyświetleń: 3500 , Ocena: 54.69, Głosów: 38, Autor: Mafej

Recenzja ksiazki: "marketing producenta i eksportera" Autor: Klemens Pawel Białecki

Prof.dr.hab. Klemens Paweł Białecki, autor wielu książek oraz artykułów na temat handlu zagranicznego i marketingu, którego jest prekursorem w Polsce. Napisał również ost [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:35 , Wyświetleń: 2208 , Ocena: 35.8, Głosów: 55, Autor: Mafej

Przechowywanie, magazynowanie, opakowania, oznaczenia i transport towarów.

Opakowania towarówOpakowanie-to wyrób, który stanowi dodatkową warstwę zewnętrzną określonego towaru, mając chronić go, ułatwić przemieszczanie, magazynowanie, jak [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:59 , Wyświetleń: 2985 , Ocena: 100.81, Głosów: 35, Autor: Mafej

Proste sposoby na zdobycie klienta

Efektywna reklama małej firmy nie musi być droga. Do odbiorcy można dotrzeć już za kilka tysięcy złotych. Do wyboru jest wiele sposobów - od prostych ulotek po kampanie w l [...]

Dodano: 2009-01-05 17:01:33 , Wyświetleń: 2386 , Ocena: 57.69, Głosów: 38, Autor: majka100100

Promocja-jej cele,strategia i instrumenty

Promocja - promotionforma społecznej komunikacji w dziedzinie zaspokajania potrzeb materialnymi oraz intelektualnymi wytworami pomysłowości i przedsiębiorczości. Promocja [...]

Dodano: 2009-02-03 21:23:56 , Wyświetleń: 2596 , Ocena: 43.16, Głosów: 48, Autor: elkakida

Promocja, jako element mixu marketingowego

Promocja - jest to element systemu komunikacji firmy z otoczeniem. Firma kontaktuje się z otoczeniem na wiele różnych sposobów. Wyróżnia się 5 podstawowych instrumentów pro [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:37 , Wyświetleń: 2792 , Ocena: 47.44, Głosów: 60, Autor: Mafej

Projekt z marketingu sportowego.

Produkt: „Mityng lekkoatletyczny Libiąż’2002”Wybranym zadaniem z zakresu sportu jest organizacja mityngu lekkoatletycznego Libiąż’2002. Rozegranie t [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:57 , Wyświetleń: 2320 , Ocena: 31.13, Głosów: 60, Autor: majka100100

Projekt ankiety

1.Ankieta – jej funkcje, klasyfikacje.2.2. Przygotowanie ankiety.3.Układ i struktura.1.Zestaw pytań na które odpowiadają respondenci w czasie przeprowadzania [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:32 , Wyświetleń: 3231 , Ocena: 31.29, Głosów: 85, Autor: Mafej

Programowanie funduszy strukturalnych.

Programowanie funduszy strukturalnych jest wymogiem każdego państwa członkowskiego jest to ważny proces, który wiąże się z organizacją i podejmowaniem decyzji.Programo [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:44 , Wyświetleń: 2679 , Ocena: 39.42, Głosów: 71, Autor: Mafej

Produkt, jego rodzaje itp itd

Produkt to dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby. Do zaspokojenia tej samej potrzeby mogą być wykorzystywane różne produkty (substy [...]

Dodano: 2008-10-06 17:42:58 , Wyświetleń: 3203 , Ocena: 39.62, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Produkt, jako element mixu marketingowego

Produkt – jest to wszystko to, co przeznaczamy na wymianę, towary, usługi, przedsięwzięcia, projekty, miasta, gminy, itp.; jest to suma jego atrybutów mająca na celu zd [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:36 , Wyświetleń: 2972 , Ocena: 49.85, Głosów: 52, Autor: Mafej

Polityka dystrybucji

POLITYKA DYSTRYBUCJIObejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na ryn [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:17 , Wyświetleń: 2408 , Ocena: 31.51, Głosów: 66, Autor: majka100100

Pojęcie i funkcje sprzedaży osobistej

Sprzedaż osobista jest najstarszym i najważniejszym środkiem promocji, już w bardzo dawnych czasach rolnicy i rzemieślnicy, chodząc po wioskach i miasteczkach oferowali i spr [...]

Dodano: 2008-04-15 17:23:27 , Wyświetleń: 4901 , Ocena: 12.44, Głosów: 309, Autor: tom

Podstawy marketingu

1. Marketing w ujęciu tradycyjno - klasycznym to planowanie, koordynowanie i kontrola działań przedsiębiorstwa ukierunkowana na aktualne kierunki zbytu.Definicje klasyczne, [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:23 , Wyświetleń: 3524 , Ocena: 38.07, Głosów: 75, Autor: majka100100

Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

1.Przedmioty gospodarcze i podział dóbr gospodarczychPotrzeby zaspokajamy pewnymi środkami. Wszystkie te środki, którym faktycznie, czy tylko według subiektywnego uznania [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:41 , Wyświetleń: 3233 , Ocena: 15.86, Głosów: 198, Autor: Michalk88

Plan procesu komunikacji marketingowej - na podstawie kampanii promocyjnej produktu Shiseido

Realizacja skutecznego planu działań z zakresu komunikacji marketingowej opiera się na następujących elementach: 1.Identyfikacji docelowego audytorium. 2 [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:30 , Wyświetleń: 2566 , Ocena: 52.65, Głosów: 48, Autor: Mafej

Plan marketingowy zakładu pogrzebowego

SPIS TREŚCInr stronyI. Podstawowe informacje o firmie31. Imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli............................................................. [...]

Dodano: 2008-11-16 12:41:11 , Wyświetleń: 4127 , Ocena: 49.72, Głosów: 46, Autor: Mafej

Plan marketingowy (2)

PLAN MARKETINGOWY – wykładTemat: ANALIZA SYTUACJIFIRMA = potencjał firmy wewnątrz + otoczenie zewnętrzne ( sfera ogólnogospodarcza, [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:48 , Wyświetleń: 3072 , Ocena: 1027, Głosów: 0, Autor: elkakida

Plan marketingowy (1)

WSTĘPPlan marketingowy jest krótkim, szczegółowym i pisemnym planem, w którym przedstawiane są działania, jakie firma musi podjąć, aby osiągnąć założone obroty i [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:47 , Wyświetleń: 3395 , Ocena: 12.75, Głosów: 102, Autor: majka100100

Plan Spłaty Kredytu v2.0

Plan Spłaty Kredytu v2.0dla programu Microsoft ExcelProgram po wstawieniu 2 własnych danych oblicza i przedstawia nam plan spłaty wziętego kredytu dwoma metodami, kapit [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:22 , Wyświetleń: 3630 , Ocena: 41.94, Głosów: 77, Autor: Mafej

Piwo.

Browary piwowarskieNie ma chyba bardziej popularnego napoju niż piwo, i prawdopodobnie nie było w historii trunku bardziej rozpowszechnionego niż tradycyjny złocisty napój [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:18 , Wyświetleń: 2467 , Ocena: 20.07, Głosów: 121, Autor: Mafej

Opakowane w marketingu-na podstawie wybranego przykładu

Przedstawiając znaczenie i funkcje opakowania w marketingu należy zacząć od przytoczenia definicji tego czym właściwie jest opakowanie. A jest to:"Zespół czynności [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:43 , Wyświetleń: 2400 , Ocena: 32.5, Głosów: 65, Autor: Mafej

Ogólne informacje z marketingu

Strategie działania na rynku:1.orientacja produkcyjna- konsument kupi taki produkt który będzie tani i łatwo dostępny. Nacisk w firmie jest położony na podniesienie wyda [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:25 , Wyświetleń: 2776 , Ocena: 31.14, Głosów: 77, Autor: elkakida

Nowoczesne formy zarządzania przedsiębiorstwem TQM ...

NOWOCZESNE FORMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSWEM- KEIZEN,TQMSPIS TREŚCI:WSTĘP1.DEFINIOWANIE JAKOŚCI2.HISTORIA JAKOŚCI3.W. EDWARDS DEMINGANGAŻOWA [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:56 , Wyświetleń: 1969 , Ocena: 32.76, Głosów: 41, Autor: Mafej

Modyfikacja procesu sprzedaży osobistej

Wieloletnia modyfikacja sprzedaży osobistej, poparta praktyką, zdobytą przez rzesze prezenterów, zatrudnianych przez wiele firm i opiniami klientów z całego świata, uczynił [...]

Dodano: 2008-04-15 17:23:59 , Wyświetleń: 3614 , Ocena: 12.3, Głosów: 294, Autor: tom

Metody portfelowe - analiza portfolio

Metody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają [...]

Dodano: 2008-10-23 12:14:59 , Wyświetleń: 4149 , Ocena: 38.75, Głosów: 68, Autor: Michalk88

Metody badań marketingowych

Badania marketingowe to zespół czynności, zbierania i przetwarzania informacji o: rynku, konsumpcji, potrzebach i mechanizmach kierujących postępowaniem ludzi, działaniach k [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:49 , Wyświetleń: 3500 , Ocena: 41.86, Głosów: 71, Autor: Mafej

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?