Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Marketing


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

badania marketingowe -ściaga

INFORMACJA jest to wiadomość rozszerzająca wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Jest to więc wiadomość o zdarzeniach, czynnościach, procesach czy zjawiskach.Podział [...]

Dodano: 2008-05-26 23:17:31 , Wyświetleń: 7940 , Ocena: 9.86, Głosów: 483, Autor: tom

Bilnas banku

BILANS BANKUAktywaI.Kasa, środki w Banku Centralnym1.A vista2.Rezerwa obowiązkowa3.Inne środkiII.Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowa [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:29 , Wyświetleń: 4998 , Ocena: 14.97, Głosów: 357, Autor: tom

Badania marketingowe

Badania marketingowe - to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowej. -Systematyczny - ozn [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:28 , Wyświetleń: 8646 , Ocena: 16.19, Głosów: 347, Autor: tom

Sciaga - pojęcia

Rynek jest to ogół stosunków wymiennych zachodzących pomiędzy sprzedającymi i kupującymi.Przedmiotem rynku czyli przedmiotem wymiany są dobra ekonomiczne; wyroby gotowe, su [...]

Dodano: 2008-05-26 23:17:33 , Wyświetleń: 6536 , Ocena: 9.66, Głosów: 329, Autor: tom

Analiza Swot

Analiza SWOT - Nazwa wywodzi się od pierwszych liter angielskich słów:Strenghts – mocne strony firmy, Weaknesses – słabe strony firmy, Opportunities – szanse, Threats [...]

Dodano: 2010-01-15 18:22:00 , Wyświetleń: 197688 , Ocena: 804.59, Głosów: 312, Autor: goldboy0

Pojęcie i funkcje sprzedaży osobistej

Sprzedaż osobista jest najstarszym i najważniejszym środkiem promocji, już w bardzo dawnych czasach rolnicy i rzemieślnicy, chodząc po wioskach i miasteczkach oferowali i spr [...]

Dodano: 2008-04-15 17:23:27 , Wyświetleń: 4901 , Ocena: 12.44, Głosów: 309, Autor: tom

Modyfikacja procesu sprzedaży osobistej

Wieloletnia modyfikacja sprzedaży osobistej, poparta praktyką, zdobytą przez rzesze prezenterów, zatrudnianych przez wiele firm i opiniami klientów z całego świata, uczynił [...]

Dodano: 2008-04-15 17:23:59 , Wyświetleń: 3614 , Ocena: 12.3, Głosów: 294, Autor: tom

Istota i zakres badań marketingowych

Podejmowaniu wszelkich przedsięwzięć rynkowych towarzyszy występowanie określonego ryzyka.Wynika ono z dynamicznego charakteru procesu i zjawisk rynkowych, a zwłaszcza pe [...]

Dodano: 2008-05-26 23:17:32 , Wyświetleń: 5458 , Ocena: 14.8, Głosów: 282, Autor: tom

Segmentacja rynku (2)

Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami. Mogą się oni różnić w swoich wymaganiach, sile nabywczej, geograficznej lokalizacji [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:52 , Wyświetleń: 4674 , Ocena: 15.6, Głosów: 252, Autor: Michalk88

Badania rynku

Badania rynku, analiza rynku to ogół czynności zmierzających do poznania zjawisk i procesów rynkowych (rynek) oraz ich wzajemnych zależności i związków. Obejmują główni [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:09 , Wyświetleń: 3912 , Ocena: 16.57, Głosów: 242, Autor: tom

Federacja konsumentow, organizacje konsumenckie

Organizacje konsumenckieOrganizacją konsumencką, zgodnie z art. 4 pkt 12) ustawy z dnia 15 grudnia o ochronie konkurencji i konsumentów jest niezależna od przedsiębiorców [...]

Dodano: 2010-01-15 18:40:00 , Wyświetleń: 179553 , Ocena: 1150.35, Głosów: 242, Autor: goldboy0

Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

1.Przedmioty gospodarcze i podział dóbr gospodarczychPotrzeby zaspokajamy pewnymi środkami. Wszystkie te środki, którym faktycznie, czy tylko według subiektywnego uznania [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:41 , Wyświetleń: 3233 , Ocena: 15.86, Głosów: 198, Autor: Michalk88

Biznes Plan (6)

W załączniku Biznes Plan ;) [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:25 , Wyświetleń: 4885 , Ocena: 28.61, Głosów: 145, Autor: Michalk88

Towar

Towar - produkty przeznaczone do sprzedaży. Ruch towaru od miejsca ich wytworzenia do miejsca spożycia nazywamy obrotem towarowym. Handel to gałęź gospodarki narodowej, ale ta [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:00 , Wyświetleń: 3957 , Ocena: 27.21, Głosów: 132, Autor: Michalk88

Marketing w pigułce

Różnica między or. market. a or. sprzed. tu stawiamy na klienta, indywidualnie podejście na klienta-myślimy długookresowo, or. sprzed. nastawiona jest na sprzedaż, ilość. [...]

Dodano: 2008-11-14 23:31:45 , Wyświetleń: 4519 , Ocena: 24.98, Głosów: 125, Autor: Mafej

Piwo.

Browary piwowarskieNie ma chyba bardziej popularnego napoju niż piwo, i prawdopodobnie nie było w historii trunku bardziej rozpowszechnionego niż tradycyjny złocisty napój [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:18 , Wyświetleń: 2467 , Ocena: 20.07, Głosów: 121, Autor: Mafej

Analiza otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa

Otoczenie marketingowe dzielimy na:•bliższe•dalsze (globalne)lub•podmiotowe•procesoweOtoczenie bliższe – ma charakter głów [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:30 , Wyświetleń: 45488 , Ocena: 494.06, Głosów: 120, Autor: Mafej

Biznes Plan (3)

1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA1.1. Cel sporządzenia planuCelem niniejszego projektu jest rozszerzenie asortymentu przez firmę „P.Z. METAL” sp. [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:21 , Wyświetleń: 3891 , Ocena: 24.27, Głosów: 119, Autor: Mafej

Definicje z marketingu

MARKETING to zespół ciągłych ui zorganizowanych działań związanych z okresleniem prod. I usług na które istnieje popyt, wytworzenie tych prod. I usług, upowszechnienie fa [...]

Dodano: 2008-10-06 17:42:57 , Wyświetleń: 3775 , Ocena: 35.41, Głosów: 117, Autor: Michalk88

Leasing.

I. LEASINGDzisiaj chyba każdy zetknął się z pojęciem leasingu, do niedawna obco brzmiącym angielskim słowem zrozumiałym tylko przez nielicznych, dziś używanym powszec [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:19 , Wyświetleń: 4267 , Ocena: 3.05, Głosów: 116, Autor: majka100100

Ściąga z marketingu

Dobor proby moze być losowy lub nielosowy. Dobor losowy jednostek do badan ma miejsce wtedy gdy kazda jadnostka wchodzaca w sklad zbiorowosci objetej badaniem ma taka sama szanse [...]

Dodano: 2008-10-06 17:42:59 , Wyświetleń: 3221 , Ocena: 26.08, Głosów: 112, Autor: Michalk88

Analiza konkurencji

Konkurencja – jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki rynkowej, a wręcz jej synonimem. Motorem napędzającym do działania, sprawia możliwość do dokonywania [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:29 , Wyświetleń: 50758 , Ocena: 693.68, Głosów: 112, Autor: Mafej

Ceny

CENAPomimo zwiększonej roli czynników pozacenowych w nowoczesnych procesach marketingowych, cena pozostaje krytycznym czynnikiem na szczególnie trudnych rynkach charakteryzu [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:31 , Wyświetleń: 2546 , Ocena: 20.16, Głosów: 110, Autor: Mafej

Dobór próby

Dobor proby moze byc-losowy-nielosowy. Dobor losowy jednostek do badan ma miejsce wtedy gdy kazda jadnostka wchodzaca w sklad zbiorowosci objetej badaniem ma taka sama szanse uczes [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:19 , Wyświetleń: 3393 , Ocena: 29.14, Głosów: 108, Autor: Michalk88

Koncepcja Just in time.

Obecnie obserwuje się wyrównany poziom wartości użytkowej towarów wyniku czego zróżnicowanie asortymentu lub ceny jest niewystarczającym narzędziem strategii rynkowej. [...]

Dodano: 2008-12-08 15:28:55 , Wyświetleń: 13848 , Ocena: 21.58, Głosów: 108, Autor: majka100100

Ankieta - Lipton

ANKIETAAnkieta ma na celu poznanie preferencji klientów co do zakupu herbaty Lipton.1.Czy kupuje Pani / Pan herbaty firmy Lipton?Ž takŽ nie2.Jeśli tak, to jak c [...]

Dodano: 2008-11-10 12:30:50 , Wyświetleń: 3316 , Ocena: 30.5, Głosów: 106, Autor: Mafej

Marka

POJĘCIE MARKIWg definicji sformułowanej przez American Marketing Association „marka to nazwa, termin, znak, symbol, wzór, rysunek lub ich kombinacja stworzona celem id [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:14 , Wyświetleń: 2786 , Ocena: 26.08, Głosów: 105, Autor: Mafej

Spółki (2)

Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególno [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:00 , Wyświetleń: 3628 , Ocena: 27.19, Głosów: 104, Autor: Michalk88

Plan marketingowy (1)

WSTĘPPlan marketingowy jest krótkim, szczegółowym i pisemnym planem, w którym przedstawiane są działania, jakie firma musi podjąć, aby osiągnąć założone obroty i [...]

Dodano: 2008-12-17 20:51:47 , Wyświetleń: 3395 , Ocena: 12.75, Głosów: 102, Autor: majka100100

Sytuacja strategiczna Polkomtel S.A. oraz proponowane strategie rozwojowe tej firmy

Sytuacja strategicznaPolkomtel S.A.orazproponowane strategie rozwojowetej firmySpis treści:1. OPIS FIRMY.32. KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU.53. SYTU [...]

Dodano: 2008-09-13 14:58:19 , Wyświetleń: 3167 , Ocena: 35.24, Głosów: 100, Autor: Michalk88

Marketing mix

M A R K E T I N G M I X„Marketing mix - kompozycja marketingowa. Są to zmienne elementy marketingu, ujęte w formie planu marketingu, które firma może świadomie i um [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:51 , Wyświetleń: 3637 , Ocena: 31.95, Głosów: 96, Autor: majka100100

Analiza SWOT, Plan marketingowy, Biznas plan

1.Analiza SWOT2.Plan marketingowy3.Biznes Plan Przedsiębiorstwo jest organizacją uporządkowaną i powołaną do realizacji celów. Służą temu wszystkie gromad [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:55 , Wyświetleń: 40812 , Ocena: 501.61, Głosów: 95, Autor: Mafej

Marketing

1.Cykl życia produktu modnego charakteryzuje się brakiem fazy NASYCENIA 2.Negocjacje handloweto instrument strategii DYSTRYBUCJI 3.Marchandising to MARKETING HANDLOWY

Dodano: 2008-11-21 12:46:20 , Wyświetleń: 6105 , Ocena: 46.47, Głosów: 94, Autor: Mafej

opis stanowiska pracy (2)

I. Opis stanowiska pracyII. Charakterystyka personalnaIII. Ogłoszenie prasowe1.Formalna nazwa stanowiska: Dyrektor handlowy firmy „Levi’s”- Pol [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:39 , Wyświetleń: 3127 , Ocena: 32.12, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Symbole w reklamie

Plan pracy Wstęp1.Symbole 2.Model FCB3.Opisy użycia symboli w przykładowych reklamach tworzących nawyk:a)Bellab)Fetac)Jogobella firmy Zottd)Aqua [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:45 , Wyświetleń: 3339 , Ocena: 37.74, Głosów: 89, Autor: Mafej

Marketing ściąga ok!!!

Marketing to dostarczanie właściwego produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie. Marketing mix tworzą 4 elementy: 1) Produkt – dobro, usłu [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:53 , Wyświetleń: 4216 , Ocena: 31.9, Głosów: 88, Autor: majka100100

System motywacyjny (1)

MOTYWACJA [łac.], proces regulacji psych. nadający energię zachowaniu i ukierunkowujący je na osiągnięcie jakiegoś celu; także względnie trwała tendencja (dążenie) do p [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:39 , Wyświetleń: 3597 , Ocena: 38.98, Głosów: 87, Autor: Mafej

Projekt ankiety

1.Ankieta – jej funkcje, klasyfikacje.2.2. Przygotowanie ankiety.3.Układ i struktura.1.Zestaw pytań na które odpowiadają respondenci w czasie przeprowadzania [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:32 , Wyświetleń: 3231 , Ocena: 31.29, Głosów: 85, Autor: Mafej

Koncepcja pracy licencjackiej

1) TEMAT: Działalność ubezpieczeniowa. TYTUŁ: Działalność ubezpieczeniowa na przykładzie PZU S.A. w WarszawieUZASADNIENIE: a)dostęp materiałów:-firmom u [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:22 , Wyświetleń: 3970 , Ocena: 33.08, Głosów: 85, Autor: Mafej

Konspekt zarządzanie jakością.

Jakość jest to zespół cech decydujących o przydatności użytkowej danego produktu w konkretnych warunkach eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem. Cztery grupy cech:

Dodano: 2008-12-05 00:00:50 , Wyświetleń: 2759 , Ocena: 28.46, Głosów: 83, Autor: majka100100

Specyfika zarządzania marketingowego na rynkach dóbr przemysłowych.

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCHZnaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zale [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:49 , Wyświetleń: 2304 , Ocena: 26.37, Głosów: 82, Autor: majka100100

Produkt, jego rodzaje itp itd

Produkt to dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby. Do zaspokojenia tej samej potrzeby mogą być wykorzystywane różne produkty (substy [...]

Dodano: 2008-10-06 17:42:58 , Wyświetleń: 3203 , Ocena: 39.62, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Badania marketingowe, pytania egzaminacyjne i odpowiedzi

POJĘCIABadania marketingowe- systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i projektowanie danych i wyników badań związanych ze specyficzną sytuacją marketingową [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:27 , Wyświetleń: 3373 , Ocena: 37.26, Głosów: 81, Autor: elkakida

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynku- analiza rynku, ogół czynności zmierzających do poznania zjawisk i procesów rynkowych rynek oraz ich wzajemnych zależności i związków. Obejmują głównie ba [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:37 , Wyświetleń: 3629 , Ocena: 44.28, Głosów: 80, Autor: Michalk88

Badania focusowe.

Focus group interviews, focus group, albo po prostu focus to różne nazwy określające ten sam sposób zdobywania danych. Odpowiednikiem tych angielskich terminów jest wyrażeni [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:39 , Wyświetleń: 2855 , Ocena: 29.34, Głosów: 79, Autor: majka100100

Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń

Nie da się ukryć, iż to zwiększenie efektywności pracy jest główną (jeśli nie jedyną) przyczyną organizowania szkoleń oraz uzasadnieniem sensu ich istnienia. Żadna fir [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:31 , Wyświetleń: 2612 , Ocena: 28.7, Głosów: 78, Autor: Mafej

Plan Spłaty Kredytu v2.0

Plan Spłaty Kredytu v2.0dla programu Microsoft ExcelProgram po wstawieniu 2 własnych danych oblicza i przedstawia nam plan spłaty wziętego kredytu dwoma metodami, kapit [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:22 , Wyświetleń: 3630 , Ocena: 41.94, Głosów: 77, Autor: Mafej

Marketingowe badania rynku - etapy procesu badawczego.

MARKETINGOWE BADANIA RYNKU – ETAPY PROCESU BADAWCZEGO:1.określenie celu badań – badacz musi zdecydować czy celem zamierzenia badawczego jest rozwiązanie problem [...]

Dodano: 2009-01-11 12:45:32 , Wyświetleń: 3585 , Ocena: 3.19, Głosów: 77, Autor: elkakida

Ogólne informacje z marketingu

Strategie działania na rynku:1.orientacja produkcyjna- konsument kupi taki produkt który będzie tani i łatwo dostępny. Nacisk w firmie jest położony na podniesienie wyda [...]

Dodano: 2009-03-10 21:18:25 , Wyświetleń: 2776 , Ocena: 31.14, Głosów: 77, Autor: elkakida

Cena - ustalenie ceny

Kluczową kwestią przy ustalaniu ceny jest odpowiedź na pytanie, dlaczego klient kupuje u Ciebie i czy rzeczywiście oferujesz mu dobry produkt, połączony z solidną obsługą [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:41 , Wyświetleń: 3047 , Ocena: 35.31, Głosów: 76, Autor: Michalk88

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?