Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Marketing


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Modyfikacja procesu sprzedaży osobistej

Wieloletnia modyfikacja sprzedaży osobistej, poparta praktyką, zdobytą przez rzesze prezenterów, zatrudnianych przez wiele firm i opiniami klientów z całego świata, uczynił [...]

Dodano: 2008-04-15 17:23:59 , Wyświetleń: 3614 , Ocena: 12.3, Głosów: 294, Autor: tom

badania marketingowe -ściaga

INFORMACJA jest to wiadomość rozszerzająca wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Jest to więc wiadomość o zdarzeniach, czynnościach, procesach czy zjawiskach.Podział [...]

Dodano: 2008-05-26 23:17:31 , Wyświetleń: 7940 , Ocena: 9.86, Głosów: 483, Autor: tom

Istota i zakres badań marketingowych

Podejmowaniu wszelkich przedsięwzięć rynkowych towarzyszy występowanie określonego ryzyka.Wynika ono z dynamicznego charakteru procesu i zjawisk rynkowych, a zwłaszcza pe [...]

Dodano: 2008-05-26 23:17:32 , Wyświetleń: 5459 , Ocena: 14.8, Głosów: 282, Autor: tom

Sciaga - pojęcia

Rynek jest to ogół stosunków wymiennych zachodzących pomiędzy sprzedającymi i kupującymi.Przedmiotem rynku czyli przedmiotem wymiany są dobra ekonomiczne; wyroby gotowe, su [...]

Dodano: 2008-05-26 23:17:33 , Wyświetleń: 6537 , Ocena: 9.66, Głosów: 329, Autor: tom

Badania marketingowe

Badania marketingowe - to systematyczny, celowy i obiektywny proces działania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowej. -Systematyczny - ozn [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:28 , Wyświetleń: 8646 , Ocena: 16.19, Głosów: 347, Autor: tom

Bilnas banku

BILANS BANKUAktywaI.Kasa, środki w Banku Centralnym1.A vista2.Rezerwa obowiązkowa3.Inne środkiII.Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowa [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:29 , Wyświetleń: 4999 , Ocena: 14.97, Głosów: 357, Autor: tom

Badania rynku

Badania rynku, analiza rynku to ogół czynności zmierzających do poznania zjawisk i procesów rynkowych (rynek) oraz ich wzajemnych zależności i związków. Obejmują główni [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:09 , Wyświetleń: 3913 , Ocena: 16.57, Głosów: 242, Autor: tom

Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

1.Przedmioty gospodarcze i podział dóbr gospodarczychPotrzeby zaspokajamy pewnymi środkami. Wszystkie te środki, którym faktycznie, czy tylko według subiektywnego uznania [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:41 , Wyświetleń: 3234 , Ocena: 15.86, Głosów: 198, Autor: Michalk88

Segmentacja rynku (2)

Rynki składają się z nabywców, którzy różnią się od siebie pod wieloma względami. Mogą się oni różnić w swoich wymaganiach, sile nabywczej, geograficznej lokalizacji [...]

Dodano: 2008-09-12 08:49:52 , Wyświetleń: 4674 , Ocena: 15.6, Głosów: 252, Autor: Michalk88

Sytuacja strategiczna Polkomtel S.A. oraz proponowane strategie rozwojowe tej firmy

Sytuacja strategicznaPolkomtel S.A.orazproponowane strategie rozwojowetej firmySpis treści:1. OPIS FIRMY.32. KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU.53. SYTU [...]

Dodano: 2008-09-13 14:58:19 , Wyświetleń: 3168 , Ocena: 35.24, Głosów: 100, Autor: Michalk88

Biznes Plan (6)

W załączniku Biznes Plan ;) [...]

Dodano: 2008-09-13 15:00:25 , Wyświetleń: 4885 , Ocena: 28.61, Głosów: 145, Autor: Michalk88

Istota marketingu bankowego

Zmiany zasad funkcjonowania rynku finansowego a zwłaszcza wzrost liczby banków, rozwój konkurencji między nimi, upowszechnianie wiedzy o usługach bankowych oraz zmiany kulturo [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:00 , Wyświetleń: 3696 , Ocena: 62.9, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Definicje z marketingu

MARKETING to zespół ciągłych ui zorganizowanych działań związanych z okresleniem prod. I usług na które istnieje popyt, wytworzenie tych prod. I usług, upowszechnienie fa [...]

Dodano: 2008-10-06 17:42:57 , Wyświetleń: 3775 , Ocena: 35.41, Głosów: 117, Autor: Michalk88

Produkt, jego rodzaje itp itd

Produkt to dobro materialne lub usługa pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby. Do zaspokojenia tej samej potrzeby mogą być wykorzystywane różne produkty (substy [...]

Dodano: 2008-10-06 17:42:58 , Wyświetleń: 3204 , Ocena: 39.62, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Ściąga z marketingu

Dobor proby moze być losowy lub nielosowy. Dobor losowy jednostek do badan ma miejsce wtedy gdy kazda jadnostka wchodzaca w sklad zbiorowosci objetej badaniem ma taka sama szanse [...]

Dodano: 2008-10-06 17:42:59 , Wyświetleń: 3221 , Ocena: 26.08, Głosów: 112, Autor: Michalk88

Spółki (2)

Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególno [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:00 , Wyświetleń: 3629 , Ocena: 27.19, Głosów: 104, Autor: Michalk88

Towar

Towar - produkty przeznaczone do sprzedaży. Ruch towaru od miejsca ich wytworzenia do miejsca spożycia nazywamy obrotem towarowym. Handel to gałęź gospodarki narodowej, ale ta [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:00 , Wyświetleń: 3957 , Ocena: 27.21, Głosów: 132, Autor: Michalk88

Dobór próby

Dobor proby moze byc-losowy-nielosowy. Dobor losowy jednostek do badan ma miejsce wtedy gdy kazda jadnostka wchodzaca w sklad zbiorowosci objetej badaniem ma taka sama szanse uczes [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:19 , Wyświetleń: 3393 , Ocena: 29.14, Głosów: 108, Autor: Michalk88

Cena - ustalenie ceny

Kluczową kwestią przy ustalaniu ceny jest odpowiedź na pytanie, dlaczego klient kupuje u Ciebie i czy rzeczywiście oferujesz mu dobry produkt, połączony z solidną obsługą [...]

Dodano: 2008-10-12 15:06:41 , Wyświetleń: 3048 , Ocena: 35.31, Głosów: 76, Autor: Michalk88

SPOSOBY OCENY POZIOMU I MOŻLIWOŚCI ZMIAN KONKURENCYJNOŚCI

Trudno jednoznacznie wskazać, co stanowi źródło sukcesu firm. Odpowiedzi może być tak wiele jak organizacji, które go osiągnęły. Czasami powodzenie zapewnia genialny pomy [...]

Dodano: 2008-10-15 22:15:10 , Wyświetleń: 2869 , Ocena: 47.95, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynku- analiza rynku, ogół czynności zmierzających do poznania zjawisk i procesów rynkowych rynek oraz ich wzajemnych zależności i związków. Obejmują głównie ba [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:37 , Wyświetleń: 3629 , Ocena: 44.28, Głosów: 80, Autor: Michalk88

badanie marketingowe dla wybranej firmy „Sklep Skarbonka”

SPIS TREŚCI:Wprowadzeniestrona1Historia sklepustrona1Lokalizacja sklepustrona2Jakość obsługistrona2 Badamy jakość, cenę, produktstrona3Celestrona3

Dodano: 2008-10-17 19:25:38 , Wyświetleń: 3365 , Ocena: 40.61, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Techniki psychologiczne w reklamach

Dlaczego producenci reklam wpływają na podświadomość człowieka oraz chcą kierować jego świadomością?Można przyjąć, iż żyjemy w dobie reklamy, nawet rynek kultur [...]

Dodano: 2008-10-17 19:25:46 , Wyświetleń: 3514 , Ocena: 53.44, Głosów: 60, Autor: Michalk88

opis stanowiska pracy (2)

I. Opis stanowiska pracyII. Charakterystyka personalnaIII. Ogłoszenie prasowe1.Formalna nazwa stanowiska: Dyrektor handlowy firmy „Levi’s”- Pol [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:39 , Wyświetleń: 3128 , Ocena: 32.12, Głosów: 91, Autor: Michalk88

Metody portfelowe - analiza portfolio

Metody portfelowe jest to zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają [...]

Dodano: 2008-10-23 12:14:59 , Wyświetleń: 4150 , Ocena: 38.75, Głosów: 68, Autor: Michalk88

Metody badań marketingowych

Badania marketingowe to zespół czynności, zbierania i przetwarzania informacji o: rynku, konsumpcji, potrzebach i mechanizmach kierujących postępowaniem ludzi, działaniach k [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:49 , Wyświetleń: 3501 , Ocena: 41.86, Głosów: 71, Autor: Mafej

Media jako czynnik kształtujący obraz współczesnego świata

Współczesny człowiek żyje w natłoku problemów i spraw, jest uczestnikiem wielu wydarzeń w skali makro i mikro. Cały świat to potop informacji i rozrywki. Trzeba wybierać [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:25 , Wyświetleń: 3015 , Ocena: 40.76, Głosów: 69, Autor: Mafej

Analiza konkurencji

Konkurencja – jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki rynkowej, a wręcz jej synonimem. Motorem napędzającym do działania, sprawia możliwość do dokonywania [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:29 , Wyświetleń: 50758 , Ocena: 693.68, Głosów: 112, Autor: Mafej

Analiza otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa

Otoczenie marketingowe dzielimy na:•bliższe•dalsze (globalne)lub•podmiotowe•procesoweOtoczenie bliższe – ma charakter głów [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:30 , Wyświetleń: 45488 , Ocena: 494.06, Głosów: 120, Autor: Mafej

Projekt ankiety

1.Ankieta – jej funkcje, klasyfikacje.2.2. Przygotowanie ankiety.3.Układ i struktura.1.Zestaw pytań na które odpowiadają respondenci w czasie przeprowadzania [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:32 , Wyświetleń: 3232 , Ocena: 31.29, Głosów: 85, Autor: Mafej

Aspekty działalności konkurencyjnej

Aspekty działalności konkurencyjnej:•podział zysku,•integrowanie w przód lub w tył (dziś Ty jesteś moim dostawcą, jutro ja mogę nim być dla Ciebie).

Dodano: 2008-10-26 15:34:33 , Wyświetleń: 3086 , Ocena: 43.73, Głosów: 62, Autor: Mafej

Cena, jako element mixu marketingowego

PRICE – cenaElementy mixu cenowego:•Cena – właściwa kwota pieniędzy, którą klient płaci przy zakupie danego produktu•Kredyty – termi [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:34 , Wyświetleń: 2591 , Ocena: 40.46, Głosów: 58, Autor: Mafej

Dystrybucja, jako element mixu marketingowego

Dystrybucja:•Kanały dystrybucji – znalezienie się produktu w określonej przestrzeni, w określonym miejscu (np. sklep)•Logistyka – fizyczne przem [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:35 , Wyświetleń: 2846 , Ocena: 35.06, Głosów: 69, Autor: Mafej

Produkt, jako element mixu marketingowego

Produkt – jest to wszystko to, co przeznaczamy na wymianę, towary, usługi, przedsięwzięcia, projekty, miasta, gminy, itp.; jest to suma jego atrybutów mająca na celu zd [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:36 , Wyświetleń: 2973 , Ocena: 49.85, Głosów: 52, Autor: Mafej

Promocja, jako element mixu marketingowego

Promocja - jest to element systemu komunikacji firmy z otoczeniem. Firma kontaktuje się z otoczeniem na wiele różnych sposobów. Wyróżnia się 5 podstawowych instrumentów pro [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:37 , Wyświetleń: 2792 , Ocena: 47.44, Głosów: 60, Autor: Mafej

System motywacyjny (1)

MOTYWACJA [łac.], proces regulacji psych. nadający energię zachowaniu i ukierunkowujący je na osiągnięcie jakiegoś celu; także względnie trwała tendencja (dążenie) do p [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:39 , Wyświetleń: 3597 , Ocena: 38.98, Głosów: 87, Autor: Mafej

Zachowanie nabywców a kształtowanie marketingu-mix.

·MARKETING-MIX·POLITYKA PRODUKTU·DECYZJE CENOWE·KSZTAŁTOWANIE DYSTRYBUCJI·PROMOCJA·ZNACZENIE PRODUKTU A MARKETING-MIX [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:40 , Wyświetleń: 2532 , Ocena: 38.59, Głosów: 63, Autor: Mafej

Zagadnienia ogólne z marketingu

Marketing – (ang) działalność gospodarcza polegająca na określaniu potrzeb, kształtowaniu produktu, tworzeniu i utrzymywaniu popytu, ustalaniu polityki rynkowej, finans [...]

Dodano: 2008-10-26 15:34:41 , Wyświetleń: 2907 , Ocena: 36.19, Głosów: 76, Autor: Mafej

Symbole w reklamie

Plan pracy Wstęp1.Symbole 2.Model FCB3.Opisy użycia symboli w przykładowych reklamach tworzących nawyk:a)Bellab)Fetac)Jogobella firmy Zottd)Aqua [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:45 , Wyświetleń: 3339 , Ocena: 37.74, Głosów: 89, Autor: Mafej

Wizerunek mężczyzny w reklamie (alkoholi, papierosów, kosmetyków).

Funkcjonowanie dzisiejszego życia gospodarczego w dwudziestym pierwszym wieku jest nie do pomyślenia bez reklamy. Istnieją na naszym rynku gałęzie, takie jak np.. przemysł ko [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:14 , Wyświetleń: 4384 , Ocena: 60.41, Głosów: 45, Autor: Mafej

Biznes Plan (3)

1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA1.1. Cel sporządzenia planuCelem niniejszego projektu jest rozszerzenie asortymentu przez firmę „P.Z. METAL” sp. [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:21 , Wyświetleń: 3892 , Ocena: 24.27, Głosów: 119, Autor: Mafej

Analiza otoczenia marketingowa przedsiębiorstwa

Otoczenie marketingowe dzielimy na:•bliższe•dalsze (globalne)lub•podmiotowe•procesoweOtoczenie bliższe – ma charakter głów [...]

Dodano: 2008-11-04 19:32:07 , Wyświetleń: 44422 , Ocena: 930.39, Głosów: 73, Autor: Mafej

Marketing - ogólne zaganienia

Marketing – (ang) działalność gospodarcza polegająca na określaniu potrzeb, kształtowaniu produktu, tworzeniu i utrzymywaniu popytu, ustalaniu polityki rynkowej, finans [...]

Dodano: 2008-11-04 19:32:18 , Wyświetleń: 3584 , Ocena: 39.72, Głosów: 75, Autor: Mafej

Przechowywanie, magazynowanie, opakowania, oznaczenia i transport towarów.

Opakowania towarówOpakowanie-to wyrób, który stanowi dodatkową warstwę zewnętrzną określonego towaru, mając chronić go, ułatwić przemieszczanie, magazynowanie, jak [...]

Dodano: 2008-11-09 09:15:59 , Wyświetleń: 2985 , Ocena: 100.81, Głosów: 35, Autor: Mafej

Programowanie funduszy strukturalnych.

Programowanie funduszy strukturalnych jest wymogiem każdego państwa członkowskiego jest to ważny proces, który wiąże się z organizacją i podejmowaniem decyzji.Programo [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:44 , Wyświetleń: 2679 , Ocena: 39.42, Głosów: 71, Autor: Mafej

Ankieta - Lipton

ANKIETAAnkieta ma na celu poznanie preferencji klientów co do zakupu herbaty Lipton.1.Czy kupuje Pani / Pan herbaty firmy Lipton?Ž takŽ nie2.Jeśli tak, to jak c [...]

Dodano: 2008-11-10 12:30:50 , Wyświetleń: 3316 , Ocena: 30.5, Głosów: 106, Autor: Mafej

Plan Spłaty Kredytu v2.0

Plan Spłaty Kredytu v2.0dla programu Microsoft ExcelProgram po wstawieniu 2 własnych danych oblicza i przedstawia nam plan spłaty wziętego kredytu dwoma metodami, kapit [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:22 , Wyświetleń: 3631 , Ocena: 41.94, Głosów: 77, Autor: Mafej

Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń

Nie da się ukryć, iż to zwiększenie efektywności pracy jest główną (jeśli nie jedyną) przyczyną organizowania szkoleń oraz uzasadnieniem sensu ich istnienia. Żadna fir [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:31 , Wyświetleń: 2613 , Ocena: 28.7, Głosów: 78, Autor: Mafej

Ankieta o preferencjach konsumentek w zakresie zakupu i użytkowania kosmetyków

Preferencje konsumentek w zakresie zakupu i użytkowania kosmetyków kolorowychSzanowne Panie,proszę o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki będą traktow [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:32 , Wyświetleń: 2657 , Ocena: 46.18, Głosów: 56, Autor: Mafej

Analiza SWOT, Plan marketingowy, Biznas plan

1.Analiza SWOT2.Plan marketingowy3.Biznes Plan Przedsiębiorstwo jest organizacją uporządkowaną i powołaną do realizacji celów. Służą temu wszystkie gromad [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:55 , Wyświetleń: 40812 , Ocena: 501.61, Głosów: 95, Autor: Mafej

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?