Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Finanse bankowość


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kredyty.

Kredyt-stosunek ekonomiczny wg. prawa bankowego przez umowę kredytu bank zobowiązuje się do: Oddawać do dyspozycji na czas w umowie oznaczony kwotę śr. pieniężnych z przezn [...]

Dodano: 2008-11-21 12:44:23 , Wyświetleń: 1834 , Ocena: 9.62, Głosów: 142, Autor: Mafej

Finanse. (1)

Pełna wersja wraz z tabelami w załączniku.FINANSE Wykład I -13.10.02r.Finanse –to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podzia [...]

Dodano: 2008-11-21 12:46:08 , Wyświetleń: 1919 , Ocena: 12.44, Głosów: 129, Autor: Mafej

Ogniwa systemu finansowego państwa.

System bankowy – zajmuje się tworzeniem i podziałem funduszy bankowych. Do podstawowych zadań systemu bankowego należą: emisja pieniądza, regulacja obiegu pieniądza, u [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:47 , Wyświetleń: 2345 , Ocena: 12.73, Głosów: 141, Autor: Mafej

Nadpłata podatkowa.

1.Pojęcie nadpłaty- definicja nadpłaty została określona w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowaZa nadpłatę ustawodawca przyjął:•kwotę na [...]

Dodano: 2008-11-22 15:40:01 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 12.38, Głosów: 117, Autor: Mafej

Wszystko o budżecie państwa.

Budżet państwa jest to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, organów kontroli i ochrony prawa, sadów trybunałów oraz a [...]

Dodano: 2008-11-23 12:02:56 , Wyświetleń: 1917 , Ocena: 9.27, Głosów: 153, Autor: Mafej

Limity kredytów

DYWERSYFIKACJA RYZYKA KREDYTOWEGORyzyko kredytowe w działalności każdego banku jest zdeterminowane wieloma, nie dającymi się w pełni przewidzieć, czynnikami. Występuje [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:47 , Wyświetleń: 1697 , Ocena: 11.16, Głosów: 128, Autor: majka100100

Komisja Papierów Wartościowych.

Do powstania rynku kapitałowego papierów wartościowych w Polsce konieczne było stworzenie podstawy prawnej oraz powołanie do życia instytucji odpowiedzialnej za kształtowani [...]

Dodano: 2008-12-06 08:33:03 , Wyświetleń: 2059 , Ocena: 13.04, Głosów: 150, Autor: majka100100

Instrumenty pochodne wystepujące na GPW

Instrumenty pochodne występujące na GPWInstrumenty pochodne - są instrumentami finansowymi, których cena bezpośrednio lub pośrednio zależy, czyli \"pochodzi od\" cen [...]

Dodano: 2008-12-10 00:35:31 , Wyświetleń: 1748 , Ocena: 16.17, Głosów: 120, Autor: majka100100

Realne stopy procentowe depozytów złotowych i dewizowych w banku BGŻ w lutym 2003 r.

Jest to praca badawcza odpowiadająca na pytanie, gdzie lepiej ulokować pieniądze. Wszystkie dane są prawdziwe. [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:32 , Wyświetleń: 1698 , Ocena: 12.7, Głosów: 129, Autor: majka100100

Kapitały - ściąga.

Kapitał własny dzieli się na: powierzony (zakładowy, podstawowy), Wypracowany (samofinansowania), zysk niepodzielony Struktura kapitałów własnych i obcych: kapital wlasny ni [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:51 , Wyświetleń: 1929 , Ocena: 15.12, Głosów: 113, Autor: majka100100

Model westminsterski, konsocjonalizm i demokracja konsensualna

A. Lijphart koncentruje się na kształtowaniu i realizacji polityki uwzględniającej preferencje większości obywateli. Zauważa przy tym, że osiągnięcie efektu „odpowi [...]

Dodano: 2008-12-15 23:07:12 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 35.11, Głosów: 36, Autor: majka100100

Papiery Wartościowe

Spis treściWstęp 1.Akcje2.Obligacje3.Weksle4.Czeki5.Bony Zakończenie Literatura WSTĘP W dobie dzisiejszej gospodarki rynkowej decyd [...]

Dodano: 2008-12-16 10:18:05 , Wyświetleń: 1686 , Ocena: 39.67, Głosów: 42, Autor: majka100100

Pieniądz

ISTOTA I FUNKCJE PIENIĄDZAFunkcje:a) jest miernikiem wartości towarów – określa wartość produktów i usług i innych towarów. Mierzy wartość nietowarowej dzi [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:05 , Wyświetleń: 1599 , Ocena: 36.3, Głosów: 36, Autor: majka100100

Współczesny System Bankowy

WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWYBANK – z wł. banco – bank, stół. Od średniowiecza handlarze papierami wartościowymi dokonywali transakcji: za kruszce wydawano potw [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:06 , Wyświetleń: 1606 , Ocena: 43.19, Głosów: 35, Autor: majka100100

Formy finansowania małych i srednich przedsiębiorstw

1.Ogólne zagadnienia dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.1.1Pojęcie przedsiębiorstwa i jego podstawowe klasyfikacje.Pojęcie p r z e d s i [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:32 , Wyświetleń: 1688 , Ocena: 77.55, Głosów: 19, Autor: majka100100

Cechy podatku

Pieniężny charakter świadczeń podatkowych wiąże się z jego wymiarem i poborem w jednostkach pieniężnych danego kraju.Przymusowy (obowiązkowy) charakter świadczeń po [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:35 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 48.27, Głosów: 25, Autor: elkakida

Charakterystyka systemu podatkowego.

Podatek jest to publiczno-prawne nieodpłatne, przymusowe, oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Pobierany jest od osób [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:36 , Wyświetleń: 1712 , Ocena: 48.94, Głosów: 30, Autor: elkakida

Klasyfikacja podatku.

Różnorodność podatków oraz znaczne zróżnicowanie form wymiaru i poboru podatków powodują konieczność ich klasyfikacji.Klasyfikacje przeprowadza się według różnyc [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:37 , Wyświetleń: 1434 , Ocena: 51.33, Głosów: 23, Autor: elkakida

Konstrukcja podatków i ich systematyka

W konstrukcji podatków występują następujące elementy:-podmiot podatku, którym jest osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostkaorganizacyjna nie posiadająca osobowośc [...]

Dodano: 2009-02-07 22:13:39 , Wyświetleń: 1591 , Ocena: 39.63, Głosów: 34, Autor: elkakida

Audyt wewnętrzny - ściąga

SYSTEM FIN.PUBL.-ogół zasad i instytucji stanowią. podst. dokonyw. publicznych operacji fina.FORMY ORGANIZAC.-PRAWNE Jedn. publiczn.funkcj. jako: 1.Jedn. budż.(pdst [...]

Dodano: 2009-02-10 12:41:56 , Wyświetleń: 1592 , Ocena: 43.36, Głosów: 35, Autor: elkakida

Zarządzanie ryzykiem - opracowanie - Full wypas 44 strony. Mnóstwo odpowiedzi na pytania z książek UŁ

1. Pojęcie ryzyka bankowego, rodzaje2. Przyczyny wpływające na wzrost ryzyka 3. Zarządzanie ryzykiem bankowym4. Pojęcie ryzyka stopy procentowej5. Zarządzanie [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:31 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 52.9, Głosów: 20, Autor: elkakida

Podział kart płatniczych

1. Karty parapłatniczeKarty płatnicze wydawane są w ramach organizacji płatniczych. Na świecie funkcjonuje wiele tego typu stowarzyszeń. W Polsce najpopularniejsze są ka [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:14 , Wyświetleń: 1549 , Ocena: 37.63, Głosów: 31, Autor: elkakida

Regulamin pracy rady nadzorczej spółki kapitałowej

Wstępnie chciałem przybliżyć taką kwestię, iż spółka kapitałowa dzieli się na dwa rodzaje, na: spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Na poc [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:17 , Wyświetleń: 1342 , Ocena: 56, Głosów: 19, Autor: elkakida

Finanse

1.Definicja finansów.FINANSE – ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem ( podziałem ) zasobów pieniężnych. Do zjawisk finansowych zali [...]

Dodano: 2009-04-07 16:46:50 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 29.13, Głosów: 54, Autor: elkakidawyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?