Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Ekonomia


Kapitał ludzki i jego funkcjePoprzednia praca: Zadania z tablic
Następna praca: Cesarstwo Ottonów (2)Treść: Kapitał ludzki, ekonomiczny zasób wiedz, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określający zdolność do pracy, do adoptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań. Zasób ten nie jest dany przez genet. właściwości danej populacji ale można go powiększać za pomocą inwestycji w człowieka, czyli przez ogół działań wpływających na przyszły pieniężny i fizyczny dochód przez powiększenie zasobów ucieleśnionych w ludziach: usługi i udogodnienia związane z ochroną zdrowia, poprawą wyżywienia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w czasie pracy, kształcenie w systemie edukacji narodowej, poszukiwanie i gromadzenie informacji o sytuacji firm i perspektywach zawodowych, badania nad ukierunkowaniem ludności, migracje ludności.
W wymiarze społeczeństwa zasób kapitału ludzkiego nie jest w pełni zależny od potencjału demograficznego. Kraje o niezbyt dużej liczbie ludności mogą posiadać duże zasoby kapitału ludzkiego. W wymiarze indywidualnym kapitał ludzki
jest zasobem stanowiącym źródło większych zarobków i przyszłej satysfakcji, wynikającej z poszerzenia zakresu postrzeganych i dostępnych wyborów. Kapitalizm ludzki jest jak gdyby częścią człowieka (swego posiadacza); kapitalizm ludzki nie można nabyć, ale można go w sobie wytworzyć dzięki nakładom czasu, pieniądza, dóbr rzeczowych i usług innych osób. Osoba nie może oddzielić od siebie kapitału, który jest w niej ucieleśniony i który towarzyszy jej zawsze, niezależnie od rodzaju działalności, jaką ta osoba prowadzi. Stanowi to o istotnej odrębności sposobu, w jakiej funkcjonuje kapitalizm ludzki i w jakim funkcjonuje kapitał rzeczowy. W przypadku kapitału ludzkiego koszt alternatywnego zastosowania zawsze dotyczy całego zasobu kapitału, osoba bowiem nie alokuje cząsteczek tego kapitału między różne zastosowania, jak może czynić w przypadku kapitału rzeczowego i finansowego, lecz alokuje cały posiadany zasób kapitału ludzkiego w czasie rozdzielnym między różne zastosowania (nawet w tedy, gdyby zasób ten miał być w danym zastosowaniu w danym okresie bezużyteczny). Odkrycie to dało podstawę budowy teorii alokacji czasu i dóbr w czasie ( G. Becker, 1965 ).
Kategoria kapitału ludzkiego znajduje zastosowanie w objaśnianiu bardzo szerokiego zakresu zjawisk i procesów ekonomicznych. Uczeni rozwijający tę nową teorię ekonomiczną odkrywali kapitał ludzki zadając proste pytania odnoszące się do zjawisk uważnych albo za oczywiste, albo dobrze już znane w teorii ekonomii. Początkowe przyczyny rozwoju teorii kapitału ludzkiego wywodzą się z niezdolności wyjaśniania tzw. problemy reszty przez tradycyjną teorię wzrostu ekonomicznego, która konstatowała, że coraz większa część wzrostu dochodu narodowego nie daje się wyjaśnić wzrostem jedynie kapitału rzeczowego i zatrudnionej siły roboczej, a trzeba ją przypisywać postępowi technicznemu pojawiającemu się „ jako manna z nieba ” (G.J Allen, 1967). Dało to asumpt do rozwoju nowej teorii wzrostu i postępu technicznego, gdzie jest on wynikiem i funkcją inwestycji w kapitale ludzkim i jego zasobu.
Wyróżnia się następujące problemy makroekonomiczne objaśniane na gruncie teorii kapitału ludzkiego; szybszy wzrost dochodu narodowego niż dostępnych zasobów ziemi, godzin pracy i środków rzeczowych; zagadnienie wzrostu płac realnych; spadku relacji kapitał rzeczowy-dochód; niewystarczalność industrializacji jako strategii rozwojowej; trudności z absorbcją nowej techniki i środków finansowych; nierówności stopy bezrobocia między poszczególnymi grupami społecznymi ; sprzeczność między obfitością, a więc i taniością kapitału rzeczowego i strukturą eksportu; zmiany w strukturze zatrudnienia i wzrost aktywności zawodowych kobiet; zmiany w tempie wzrostu ludności. Za pomocą kapitału ludzkiego objaśnia się także następujące problemy mikroekonomiczne: kształt krzywej zarobków w ciągu życia jednostki; zmiany w paternalistycznym stosunku firm do zatrudnionego personelu; częstość zmian pracy w ciągu życia jednostki; sposób organizacji czasu wolnego osoby. Pomiary wartości kapitału ludzkiego odwołują się albo do metody kosztowej (np. E. Engel, T.W Schultz), która szacuje wartość skumulowanych wydatków na działania zaliczane do inwestycji w człowieka, albo do metody dochodowej, w której szacuje się aktualną wartość strumienia oczekiwanych dochodów.
Wartość kapitału ludzkiego oblicza się w celu określenia „pełnego bogactwa kraju”, start z tytułu emigracji i wojen (J.M. Clark), celów ubezpieczeniowych i legislacyjnych (określa wielkość odszkodowań – L. Dublin, A. Lotka).
Akumulacja kapitału ludzkiego dokonuje się o tyle, o ile ucieleśnia się on w poszczególnych osobach. W skali społecznej o jej wielkości sądzi się przede wszystkim na podstawie udziału nakładów na kształcenie i ochronę zdrowia w dochodzie narodowym. Istnieje bardzo silna korelacja między tymi wielkościami a zdolnością kraju do długofalowego wzrostu i poprawy miejsca w międzynarodowym podziale pracy (W. W. McMahon, 1984; przykładami są tu Japonia, Tajwan, Korea Pd., kraje pn. i zach. Europy). Regres gospodarczy Polski i jej eliminacja z rynków świata ,(ok. 2% świat, eksportu pod koniec lat 60. i 0,4% na początku lat 90. XX w.) można łączyć z niedoinwestowaniem kapitału ludzkiego, datującym się od początków lat 70. XX wieku.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 5145 , autor: ew.la , Ocena: 10.49

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Kapitał ludzki i jego funkcje

Ściaga Kapitał


Losowe teksty z tej samej kategorii

Ekonomia wprowadzenie - wykłady Ziomek
Uogólniony zarys rodzajów spółek handlowych.
Problemy demograficzne Polski a rozwój gospodarki (wnioski dla polityki gospodarczej)
Pojęcie działalności gospodarczej
Handel zagraniczny (1)
ABC Konsumenta cz.1
Bezrobocie (8)
Spółdzielnia
Indeksy giełdowe (WIG20)
Makroekonomia (3)


Wasze komentarze

Hi

<p>Nazywam się Virginia, proszę o kontakt virginia.love4u2016@gmail.com</p>

dodał: virginialove11

Zmień kategorię:

Zobacz także:

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 10.49.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-11 21:05:01
⇒Czytano: 5145
Autor: ew.la


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: