Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Ekonomia


Ekonomia cz 2Poprzednia praca: Zróżnicowanie form osadniczych
Następna praca: Ekonomia cz 3Treść: Rynek-kategoria ekonomiczna o charakterze dynamicznym związanym z produkcją towarową i oznaczającą ogół kupujących i sprzedających , których decyzje uzależnione są od siebie. Kształtują je popyt i podaż. Elementy rynku : podmioty rynkowe (sprzedający i kupujący) , przedmioty rynkowe (towary i usługi) , stosunki między nimi panujące.
Producent-podmiot gospodarczy o określonej formie organizacyjnej , które podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie produkcji dóbr czy usług , kierując się własnym interesem i związanym z ryzykiem.
Działalność gospodarcza-to działalność wytwórcza , budowlana , handlowa i usługowa podjęta w celach zarobkowych i na własny rachunek podmiotu. Jest to dążenie do zysku czyli osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego.
Przedsiębiorstwo (zakład pracy)-kompleks majątkowy , na który składają się budynki , maszyny , ludzie , nazwa , patenty i licencje , struktura organizacyjna.
Podmiot gospodarczy-osoba fizyczna , prawna oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (gosp. pomocnicze im zakłady budżetowe)
Osoba fizyczna-indywidualny przedsiębiorca uczestniczący w obrocie , prowadzący działalność na własnym mieniu i na własny rachunek. Jest oznaczony z imienia i nazwiska , miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Ponosi pełną odpowiedzialność całym swym majątkiem osobistym zaciągając zobowiązania wobec wierzycieli jako przedsiębiorca.
Osoba prawna-(skarb państwa , jednostki organizacyjne działające w jego imieniu (ministerstwa , urzędy wojewódzkie , jednostki wojskowe) ,zakłady budżetowe (szpitale , przychodnie , szkoły) , jednostki samorządu terytorialnego (gmina , spółdzielnie)
Kooperacja-oznacza , że przedsiębiorstwa są zrzeszone na zasadzie dobrowolnego związku i posiadają pełną osobowość prawną , gospodarczą , technologiczną. Mają swobodę działania jako odrębne jednostki.
Koncentracja-oznacza , że zrzeszone przedsiębiorstwa mają wspólny zarząd (kierownictwo) , który kontroluje ich poczynania gospodarcze. Są bardzo często pozbawione osobowości prawnej i swobody działania ekonomicznego.
Kartel-forma monopolu kapitalistycznego , umowa między samodzielnym przedsiębiorstwem zaopatrującym rynek w podobne towary albo usługi , ograniczającą konkurencję przez ustalenie cen albo warunków sprzedaży , ograniczenie produkcji.
Syndykat-forma monopolu kapitalistycznego , w której grupa uczestników zawiera (czasowe) porozumienie dla przeprowadzenia pewnych transakcji.
Konsorcjum-porozumienie dla zjednoczenia się przedsiębiorstw albo banków różnych krajów dla zorganizowania międzynarodowej operacji finansowej (pożyczki) albo dla przyjęcia kontroli nad jakąś gałęzią przemysłu .
Koncern-forma monopolu kapitalistycznego , zjednoczenie przedsiębiorstw zachowujących osobowość prawną , stanowiących jednak gospodarczą całość.
Holding-przedsiębiorstwo (S.C.) będące właścicielem części albo całości akcji innego albo innych przedsiębiorstw w celu sprawowania nad nim kontroli.
Trust-forma monopolu kapitalistycznego , w której uczestniczące przedsiębiorstwa stają się udziałowcami w proporcji do swych wkładów , powierzając kierownictwo połączonych przedsiębiorstw jednemu zarządowi.
Fuzja-połączenie się (zjednoczenie) przedsiębiorstw , spółek akcyjnych , itd.
Spółka osobowa-trwały skład wspólników , równe prawa i obowiązki , odpowiedzialność osób , a nie spółki za zobowiązania wobec wierzycieli , brak osobowości prawnej. Opiera swą działalność na osobistej pracy wspólników , którzy ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną.
Spółka kapitałowa-wobec wierzycieli odpowiada spółka posiadająca w związku z tym osobowość prawną , cechuje ją zmienny skład osobowy wspólników , zmienność kapitału.
Spółka cywilna-to podmiot gospodarczy , którego założeniem jest prowadzenie działalności na niewielką skalę , a jej założenie nie obciąża wspólników szczególnymi kosztami. Rejestrujemy ją tylko w urzędzie miejskim. Umowa tej spółki określa cele, majątek oraz współdziałanie stron wniesienie składów , czas trwania , zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia i sposób rozwiązania spółki .Wkłady wnoszą wszyscy , ale nie koniecznie. Mogą to być : własność, prawa, usługi, kwoty pieniężne, rzeczy ruchome i osobista praca jako usługa. Spółkę może reprezentować osoba , która jest wspólnikiem. Zyski i straty to równy udział bezwzględu na rodzaj i wysokość wkładów , a ich podział następuje z końcem roku obrachunkowego (kalendarzowego). Spółka może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.
Spółka jawna-umowa na piśmie , która nie ma formy aktu notarialnego , spółka zakłada prowadzenie działalności gospodarczej w szerszym zakresie niż spółka cywilna. Nie ma osobowości prawnej , ale może nabywać prawa , zaciągać zobowiązania oraz występować w sądzie w procesie cywilnym w charakterze strony. Należy ją zarejestrować w sądzie , w którym okręgu ma swoją siedzibę. Jej nazwa (firma) to najczęściej pierwsza litera imienia i nazwiska jednego lub kilku wspólników z dopiskiem spółka (Warsztat mechaniczny M. Kowal i spółka).Może to być nawet gospodarstwo rolne . Wniesienie wkładu nie jest konieczne , każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki , solidarnie i bez ograniczenia całym majątkiem. Obowiązkowo prowadzi się rachunkowość , nie posiada organów zarządzających (tj. cywilna).
Spółka komandytowa-występują w niej 2 kategorie wspólników : komplementariusze (odpowiadają wobec wierzycieli całym swym majątkiem również osobistym) i komandytariusze (odpowiadają za zobowiązania wniesionym wkładem). Nazwa spółki zawiera nazwisko co najmniej 1 komplementariusza oraz oznaczeniem , że jest to spółka komandytowa. Nazwisko komandytariusza nie może figurować w nazwie firmy oraz nie ma prawa reprezentować spółki wobec osób trzecich. Zawarcie umowy wymaga formy aktu notarialnego i wpisu do rejestru handlowego. Równy podział zysków i strat. Komandytariusz może reprezentować spółkę na zasadzie prokury czyli osoby trzeciej , samodzielnej , pracującej za wynagrodzeniem , mogącej reprezentować spółkę w sprawach sądowych i pozasądowych. Sumę komandytową i wkłady można regulować , ale należy to wpisać do rejestru sądowego.
Firma-to nazwa spółki , która składa się z rdzenia (najczęściej nazwiska) , dodatku obowiązkowego wskazującego na rodzaj spółki (S.A. , Z.O.O. , S.C.).
Techniki zarządzania firmą :
1.Business Process Rengineering
Technika zarządzania ,w której przedsiębiorstwo jest zorientowane na potrzeby klienta po to , aby poprawić jakość produktów i terminy realizacji. Związana z badaniami marketingowymi.
2.Outsourcing
Technika nastawiona na obniżenie kosztów produkcji.
3.Benchmarking
Polega na porównywaniu się z najlepszymi zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i z otoczeniem zewnętrznym. Związana jest z badaniami marketingowymi.
4.Lean Management
Uszczuplone , wysmuklone , odchudzone zarządzanie. Polega na obniżeniu kosztów produkcji szybkiej dostawie produktów bez magazynowania ich i notoryczne podnoszenie kwalifikacji pracowników.
5.Total Quality Management (TQM)
Totalne zarządzanie jakością ma korzenie w krajach azjatyckich i Japonii. To doskonali pracownicy i produkty.
Proces zarządzania obejmuje całość działań w przedsiębiorstwie w odróżnieniu do kierowania , które jest zarządzaniem kadrami. Zarządzanie obejmuje : planowanie , organizowanie , motywowanie , kontrolę.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 4357 , autor: pawlukewa , Ocena: 9.69

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Ekonomia cz 2

Ekonomia cz 3
Ekonomia (1)
Ekonomia - odpowiedzi na pytania
Ekonomia.
Ekonomia (2)
Ekonomia i gospodarka
Ekonomia wprowadzenie - wykłady Ziomek


Losowe teksty z tej samej kategorii

Ekonomia wprowadzenie - wykłady Ziomek
Środki para - i pozataryfowe.
Plan marketingowy.
Mleko i przetwory z mleka
Makroekonomia (2)
Makroekonomia-ściąga
Historia ekonomii
Monitoring Strategii Regionalnej.
Przyczyny i skutki bezrobocia
Przemiany w organizacji handlu


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 9.69.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-04-03 09:40:25
⇒Czytano: 4357
Autor: pawlukewa


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: